1. Business

ความสำคัญของเราเตอร์ไร้สาย

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเข้าถึงในทุกวันนี้เพราะทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตสามารถหาได้ทางอินเทอร์เน็ต มีผู้คนมากมายที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกวันทั้งเพื่อการทำงานและเพื่อการพักผ่อน ทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นอีเมล สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงาน เกม หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถทำได้ด้วยอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้ขาดไม่ได้ อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อผู้คนจากส่วนต่างๆ ของโลก ดังนั้นการสื่อสารจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และนั่นหมายความว่าผู้คนไม่ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเข้าถึงบุคคลที่พวกเขาต้องการคุยด้วย เพราะพวกเขาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ตัวแทนจำหน่าย Ubiquiti

ปัญหาของอินเทอร์เน็ตคือ คุณจะต้องมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อที่คุณจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ย้อนกลับไปในตอนนั้น การเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียวจะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ซึ่งหมายความว่าหากคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ทุกคนในครอบครัวจะต้องรอให้ถึงตาก่อนจึงจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการตั้งค่านี้คือมีพวกเราบางคนที่ต้องทำหลายอย่างบนอินเทอร์เน็ต และเรายังไม่เสร็จภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที ซึ่งหมายความว่าบางคนจะไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ การรับสายที่แตกต่างกันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริงเพราะจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการออนไลน์ได้เท่านั้น และหากครอบครัวมีสมาชิกสี่คน นี่หมายความว่าจะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แตกต่างจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสี่ราย ปัญหานี้เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องการเราเตอร์ไร้สาย และวันนี้ ปัญหานี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว ตัวแทนจำหน่าย Unifi

เราเตอร์ไร้สายช่วยคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แม้ว่าคุณจะมีสายจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพียงเส้นเดียว แทนที่จะเชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์โดยตรง คุณสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์และเชื่อมต่อเราเตอร์กับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ วิธีนี้ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แม้จะใช้สายเพียงเส้นเดียว สิ่งนี้จะส่งผลต่อความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเนื่องจากแบนด์วิดท์ถูกแบ่งออกเพื่อให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น อินเทอร์เน็ตยังมีที่อยู่ IP ซึ่งย่อมาจากโปรโตคอลอินเทอร์เน็ต นี่คือที่อยู่ของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้และไม่ใช่คอมพิวเตอร์สองเครื่องที่มีที่อยู่เดียวกัน ด้วยเราเตอร์ไร้สายของคุณ มันจะให้ที่อยู่ IP ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับมัน เพื่อให้แต่ละอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เราเตอร์ไร้สายยังสามารถให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ WiFi แล็ปท็อป iPod คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติ WiFi สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความช่วยเหลือจากเราเตอร์

เยี่ยมชมที่นี่ – รับซ่อม Ubiquiti

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe