1. Business

คู่มือการซื้อเราเตอร์เครือข่ายไร้สาย

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

หากคุณกำลังค้นหาโมเด็มเราเตอร์ ปฏิกิริยาแรกของทุกคนคือการไปที่ร้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใกล้ ๆ และเพียงแค่คว้าเราเตอร์เครือข่ายไร้สายราคาถูกที่สุดที่ร้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีให้โดยไม่เข้าใจข้อดีและข้อเสีย ของเราเตอร์เครือข่ายไร้สายนั้นๆ หากคุณต้องการทราบองค์ประกอบสำคัญที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อวางแผนที่จะซื้อเราเตอร์เครือข่ายแบบไร้สาย ให้อ่านย่อหน้าถัดไป ตัวแทนจำหน่าย Mikrotik

สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการดูข้อความรับรองมากมาย ไม่ว่าจะผ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่บนกระดานสนทนาทางอินเทอร์เน็ตก็ตาม เป็นไปได้ที่จะค้นหาเราเตอร์โมเด็มไร้สายที่ยอดเยี่ยม มีประโยชน์ ไร้ค่า และมีราคาแพง หรือแม้แต่ราคาไม่แพงในตลาดปัจจุบัน ไม่แนะนำให้เลือกเราเตอร์ไร้สายที่ถูกที่สุดที่ร้านคอมพิวเตอร์บางแห่งนำเสนอเลย เพียงเพราะไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะไม่คุ้มกับเงินที่คุณจ่ายไป ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณอ่านฟอรัมและกระดานข้อความอื่น ๆ มากมายเกี่ยวกับเราเตอร์โมเด็มเครือข่ายไร้สาย เพื่อดูว่าเราเตอร์โมเด็มเครือข่ายไร้สายใดมีอันดับสูงสุดและประสิทธิภาพโดยรวมดีที่สุดตามฟอรัม เช่นเดียวกับ ความคิดเห็น ดังนั้นโอกาสที่คุณจะเลือกใช้เราเตอร์โมเด็มไร้สายเฉพาะนั้น ตัวแทนจำหน่าย TP Link

สิ่งต่อไปที่คุณต้องทำคือการซื้อของราคาไม่แพง เมื่อใดก็ตามที่ฉันระบุว่า ช็อปราคาถูก หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้อเราเตอร์โมเด็มเครือข่ายไร้สายยี่ห้อโปรดอีกต่อไป เช่น ในกรณีที่แบรนด์อื่นลดราคา 50% ก็ไปคว้าอันที่ขายจริง ! โดยพื้นฐานแล้ว มันไม่เกี่ยวกับชื่อแบรนด์ เราเตอร์ที่ยอดเยี่ยมจะเป็นเราเตอร์ที่ยอดเยี่ยมเสมอ ไม่ว่าชื่อแบรนด์จริงจะเป็นอะไรก็ตาม ดังนั้น คำแนะนำที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถให้คุณได้จริงๆ ก็คือให้คุณเขียนสรุปยี่ห้อเราเตอร์อินเทอร์เน็ตไร้สายที่คุณต้องการ แล้วเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย จากนั้นอย่าลืมเลือกอันที่แพงที่สุด แต่ทุกครั้งต้องแน่ใจว่าเราเตอร์ที่คุณกำลังจะซื้อนั้นเป็นเราเตอร์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆ!

คำแนะนำอีกข้อหนึ่งที่ฉันสามารถให้คุณได้คือพิจารณาเราเตอร์ไร้สายรุ่นเก่า ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วไม่เก่าขนาดนั้น เพียงเพราะเราเตอร์ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วอาจยังคงกลายเป็นเราเตอร์ที่ยอดเยี่ยมในทุกวันนี้ และคุณสามารถซื้อเราเตอร์เครือข่ายไร้สายรุ่นใหม่ในราคาเพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ดังนั้นคุณเพียงแค่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำง่ายๆ เหล่านี้ คุณก็จะได้เราเตอร์โมเด็มไร้สายที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณโดยไม่ต้องสงสัย

เยี่ยมชมที่นี่ – ตัวแทนจำหน่าย Cisco

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe