Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

จำนวนสวิตช์ KVM ที่มีอยู่ในปัจจุบันในตลาดเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ จำนวนคอมพิวเตอร์ที่คุณควบคุมได้โดยใช้สวิตช์ KVM นั้นขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่แต่ละบุคคลใช้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งหรือสองเครื่องหรือควบคุมเครือข่ายทั้งหมด สวิตช์ KVM มอบความยืดหยุ่นและการควบคุมระบบที่ไม่สามารถจัดการได้ก่อนหน้านี้ LCD KVM Switch 4 Port ราคา

สวิตช์ KVM นั้นยอดเยี่ยมสำหรับผู้ชื่นชอบบ้านในการเชื่อมต่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเติบโต หรือสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกรเพื่อตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จากสถานที่ห่างไกล สวิตช์ KVM เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดการเดินสายและเพิ่มสิ่งที่คุณได้รับจากพื้นที่ที่คุณมีอยู่ให้ได้มากที่สุด มาดู KVM แต่ละประเภทเพื่อชี้แจงว่าสวิตช์ KVM ใดสำหรับงานใด

อันดับแรก ฉันต้องการดูลีด DVI KVM แบบคู่ พวกมันค่อนข้างเทอะทะและมีกล่องที่แข็งแกร่งที่ยึดการทำงานทั้งหมดไว้ด้วยกัน สวิตช์ KVM เหล่านี้มีไว้สำหรับการตั้งค่าขนาดเล็ก ซึ่งคุณจะต้องควบคุมระหว่าง 2 ถึง 4 ระบบด้วยคีย์บอร์ด เมาส์ และจอแสดงผลเพียงเครื่องเดียว โดยปกติลีด KVM ประเภทนี้จะมีปุ่มที่คุณกดบนกล่องซึ่งช่วยให้คุณสลับจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ นี่เป็นเรื่องปกติถ้าคุณไม่เปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์บ่อยๆ แม้ว่าโดยปกติคุณสามารถตั้งค่าได้เพื่อให้สามารถเข้าถึงสวิตช์การเปลี่ยนแปลงได้ 4 Port USB KVM Switch ราคา

สวิตช์ KVM ตัวถัดไปที่เพิ่มความสามารถในการใช้งานและความยืดหยุ่นในการใช้งานคือ USB KVM Switch ซึ่งสามารถต่อพ่วงแบบเดซี่เพื่อให้คุณควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ 512 เครื่องจากคอนโซลเดียว คุณสามารถรับ USB KVM ได้หลากหลายและจำนวนพอร์ตที่คุณได้รับนั้นขึ้นอยู่กับคุณ สวิตช์ปกติมาในรุ่นพอร์ต 16 รุ่น, รุ่นพอร์ต 8 พอร์ต, รุ่นพอร์ต 6 พอร์ต, รุ่นพอร์ต 4 พอร์ตและรุ่นพอร์ต 2 พอร์ต

โดยปกติแล้ว สวิตช์สามารถควบคุมได้โดยการจัดสรรปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์เพื่อสลับจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง แต่ยังคงให้ฟังก์ชันการทำงานแบบแมนนวลของ DVI KVM แก่คุณด้วยสวิตช์ตามปกติบนฮาร์ดแวร์ สำหรับบางรุ่นจะมีรสชาติมัลติมีเดียพร้อมฟังก์ชันเสียงและไมโครโฟน KVM Switch 8 Port ราคา

KVM สุดท้ายที่ฉันต้องการดูคือ IP KVM ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมระบบจากตำแหน่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพื่อขจัดปัญหาเรื่องระยะทาง โซลูชัน KVM ประเภทนี้ทำงานโดยใช้เบราว์เซอร์ที่ปลอดภัย 128 บิต และอนุญาตให้ช่างเทคนิคหรือผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลง อัปเดต หรือแก้ไขคอมพิวเตอร์ได้ในบางกรณีถึงระดับ BIOS ผู้ใช้หลายคนสามารถตั้งค่าการเข้าถึงความปลอดภัยได้หลายระดับ สวิตช์ IP KVM บางตัวสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้มากถึง 1,000 เครื่องถึง 250 สถานีผู้ใช้ ซึ่งยอดเยี่ยมมากเมื่อเทียบกับสวิตช์ KVM รุ่นพื้นฐาน

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe