Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Trong thế giới thiết kế nói chung và thiết kế website nói riêng, việc lựa chọn font chữ thích hợp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một trong những loại font chữ được ưa chuộng nhất chính là các font chữ “sang trọng”. Những font chữ này không chỉ mang đến vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch mà còn tạo nên sự độc đáo, ấn tượng cho thiết kế.

Font chữ sang trọng là những font chữ có những đặc điểm như: đường nét mảnh mai, sắc nét, serif tinh tế, khoảng cách chữ rộng rãi và sự cân bằng, hài hòa. Những đặc điểm này tạo nên cảm giác cao cấp, quý phái cho thiết kế, phù hợp với các doanh nghiệp, sản phẩm hướng đến phân khúc khách hàng cao cấp.

Terus sẽ đưa ra 21 font chữ sang trọng được Terus sử dụng trong thiết kế Website chuẩn Insight mà các nhà thiết kế có thể tham khảo và sử dụng trong các dự án của mình: Prestigious, Karatone, Bodoni, Novante, Kenilla, Fitzgerald, Avelline, New York, Cotta, Vidaloka, Coldiac, Miyake Signature, Konseric, The Pallace, Abigail, Opera Signature, Cailyne, Glitten, Dream Avenue, Magnolia Script, Maglite.

Với những font chữ sang trọng, tinh tế được giới thiệu ở trên, các nhà thiết kế có thể tìm được những font chữ phù hợp để tạo nên những thiết kế ấn tượng, đẳng cấp. Việc lựa chọn và sử dụng font chữ hợp lý sẽ góp phần nâng tầm, tạo dấu ấn riêng cho mỗi dự án thiết kế. 

Tìm hiểu thêm về 20+ Font Chữ Sang Trọng, Tinh Tế Dành Cho Dân Designer

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe