Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

สวิตช์ KVM USB: นำเสนอโซลูชันการควบคุม USB ราคาไม่แพงและใช้งานได้จริง

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี KVM Switch ได้รับการอัปเกรดเพื่อรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วง USB และอุปกรณ์นี้เป็นที่รู้จักในชื่อ USB KVM Switch เมื่อใช้สิ่งนี้ เราสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้สูงสุด 32 เครื่องด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วง USB และสวิตช์ชุดเดียว มีหลายเวอร์ชันรวมถึงเวอร์ชันพอร์ต 2, 4, 8, 16 และ 32 ของอุปกรณ์นี้ แต่สำหรับการกำหนดค่าที่ใหญ่ขึ้น อุปกรณ์สามารถเชื่อมโยงแบบเดซี่เชนเข้าด้วยกันได้ รองรับความละเอียดสูงสุด 1920 x 1440 รวมถึงความละเอียด SUN ดั้งเดิมที่ 1152 x 900 ที่แบนด์วิดธ์ 200 MHz อุปกรณ์เหล่านี้เข้ากันได้กับหลายแพลตฟอร์ม เช่น SUN, IBM, HP, Dell, Solaris และ Mac และ Windows Vista/2003 /XP/2000, เน็ตแวร์, ยูนิกซ์ และลินุกซ์ KVM Switch 4 Port ราคา

เนื่องจากสวิตช์ USB รองรับเฉพาะจอภาพวิดีโอ VGA จึงเปิดตัวสวิตช์ DVI KVM เนื่องจากจอภาพเหล่านี้ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งาน DVI ด้วยจอภาพ DVI หนึ่งจอ แป้นพิมพ์ USB และเมาส์ USB รองรับความละเอียด 1600 X 1200 @ 60Hz พร้อมกับแพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการทำงานแบบอนาล็อก/ดิจิตอลผสมกัน คุณสมบัติหลักอื่นๆ ได้แก่ โหมดสแกนอัตโนมัติสำหรับตรวจสอบพีซี การวาง CPU ให้ห่างจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรง และไฟ LED ที่แสดงสถานะพีซี ติดตั้งง่ายโดยใช้เทคโนโลยีพลักแอนด์เพลย์ ด้วยการสลับระหว่างแหล่งที่มาโดยใช้ RS232, รีโมทคอนโทรล IR หรือปุ่มกดที่แผงด้านหน้า ข้อจำกัดหลักของสวิตช์เหล่านี้คือระยะทาง ซึ่งจำกัดโดยความยาวของสาย USB KVM Switch 16 Port ราคา

IP KVM Switch ถูกนำมาใช้เพื่อเอาชนะสิ่งนี้ ด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์นี้ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ผ่านเบราว์เซอร์ที่ปลอดภัย 128 บิตจากทุกที่ในโลกผ่าน TCP/IP โซลูชันที่ไม่ล่วงล้ำช่วยให้เข้าถึงและควบคุมจากระยะไกลได้ เข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการเกือบทั้งหมด สวิตช์เหล่านี้มีตัวเลือกไฟ DC 12, 24 และ 48 โวลต์ พวกมันทำงานโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และฮาร์ดแวร์พิเศษเพื่อจับสัญญาณจากอุปกรณ์ต่อพ่วง บีบอัดและแปลงสิ่งเหล่านี้เป็นแพ็กเก็ต และส่งพวกมันผ่านลิงก์อีเทอร์เน็ตไปยังแอปพลิเคชันคอนโซลระยะไกลที่จะคลายแพ็กและสร้างภาพกราฟิกไดนามิกใหม่ เนื่องจากความยืดหยุ่นในการเข้าถึงระบบจากระยะไกล สวิตช์เวอร์ชันนี้จึงถูกใช้อย่างแพร่หลายในแอปพลิเคชันการเฝ้าระวัง

เยี่ยมชมที่นี่ – KVM Switch 8 Port ราคา

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe