Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biridir. Binance'de kripto para satın alma, satma, alıp satma ve stake etme gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Binance al sat komisyon ücretleri ve oranları, 30 günlük işlem hacmine göre değişiklik gösterir.

Düzenli Kullanıcılar

Düzenli kullanıcılar için Binance'de al-sat işlemlerinin komisyon oranı %0,1'dir. Bu, Binance'in en düşük komisyon oranlarından biridir.

VIP Kullanıcılar

30 günlük işlem hacmi 1.000.000 BUSD'nin üzerinde olan kullanıcılar, VIP kullanıcı olarak kabul edilir. VIP kullanıcılar için Binance'de al-sat işlemlerinin komisyon oranı %0,09'dur.

VIP 2 Kullanıcılar

30 günlük işlem hacmi 5.000.000 BUSD'nin üzerinde olan kullanıcılar, VIP 2 kullanıcı olarak kabul edilir. VIP 2 kullanıcılar için Binance'de al-sat işlemlerinin komisyon oranı %0,08'dir.

VIP 3 Kullanıcılar

30 günlük işlem hacmi 20.000.000 BUSD'nin üzerinde olan kullanıcılar, VIP 3 kullanıcı olarak kabul edilir. VIP 3 kullanıcılar için Binance'de al-sat işlemlerinin komisyon oranı %0,07'dir.

VIP 4 Kullanıcılar

30 günlük işlem hacmi 100.000.000 BUSD'nin üzerinde olan kullanıcılar, VIP 4 kullanıcı olarak kabul edilir. VIP 4 kullanıcılar için Binance'de al-sat işlemlerinin komisyon oranı %0,06'dır.

VIP 5 Kullanıcılar

30 günlük işlem hacmi 1.000.000.000 BUSD'nin üzerinde olan kullanıcılar, VIP 5 kullanıcı olarak kabul edilir. VIP 5 kullanıcılar için Binance'de al-sat işlemlerinin komisyon oranı %0,05'tir.

BNB Kullanımı ile Komisyon İndirimi

Binance'de al-sat işlemlerinde komisyon indirimi almak için BNB kullanabilirsiniz. BNB kullanarak işlem yaptığınız her seferde %25 komisyon indirimi alırsınız.

Sonuç

Binance, al-sat işlemlerinde rekabetçi komisyon oranları sunan bir kripto para borsasıdır. Binance'de VIP kullanıcı olarak kabul edilirseniz, daha da düşük komisyon oranlarından yararlanabilirsiniz. BNB kullanarak işlem yaparak da komisyon indirimi alabilirsiniz.

https://alsatindikatoru.com
Do you like alsatindikatoru's articles? Follow on social!

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe