in

Kronik prostatit ne iyi gelir

Prostatit sendromları, prostatın en sık görülen hastalığı olup tedavileri güçtür. Akut ve kronik bakteriyel prostatitlerin tedavisinde antimikrobiyal ajanların belirgin bir rolünün olmasına karşılık kronik pelvik ağrı sendromunun tedavisinde de antimikrobiyal ajanlar kullanılabilmektedir. Ancak antibiyotiklerin birçoğunun prostat dokusu ve salgılarına geçişinin sınırlı oluşu, tedavi başarısını azaltabilmektedir. Florokinolonların prostat salgıları gibi alkali sıvılarda “zwitterion” olarak davrana-bilmeleri, tedavide öncelikle önerilen ajanlar olmalarını sağlamıştır.

Kronik Prostatit ve Tedavisi https://bit.ly/3iBCxSN

Kronik prostatit ne iyi gelir: https://bit.ly/2ZLQ1nQ

 

Bakteriyel kökenli olmayan prostat iltihabı‘nda ise etken adından da anlaşılacağı üzere bakteriler değildir. Ancak vücudun iltihaplı hastalıklarda salgıladığı savunma hücrelerine idrarda, menide ve prostat salgılarında rastlanmaktadır. Hastalığın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Antibiyotikler uzun süreli olarak verilebilir ama etkinlikleri sınırlıdır. 4. grupta anlatılan tipte prostatitin ise klinik önemi şu an için tartışmalıdır. Burada saptanan bulgular, hastada başka bir patolojiye (PSA yükselmesi, kısırlık) neden oluyor ise ya da hastanın başka bir nedenle endoskopik müdahaleye ihtiyacı varsa tedavi uygulanmaktadır. Prostat enfeksiyonu olasılığını arttıran risk faktörleri nelerdir? 1. Kişiye tıbbi nedenle sonda takılması 2. İdrar yolunun anormal bir yapıya sahip olması 3. Yakın zamanda idrar yolu iltihabı geçirmek 4. Anal yolla cinsel temas 5. Kabızlık

 

 

Disfonksiyonel yüksek basınçlı miksiyon

Çok sayıda araştırıcı prostatit semptomlarıyla birlikte görülen ağrının ve bunu takip eden irritatif ve obstrüktif miksiyon semptomlarının anatomik ya da fizyolojik aşağı üriner sistem obstrüksiyonlarından kaynaklanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu defekt basit bir mesane boynu problemi olabileceği gibi, detrusor sfinkter dissinerjisinden veya uretra darlığından ya da disfonksiyonel miksiyon örneği gibi daha şüpheli bir durumdan da kaynaklanıyor olabilir.

İntraprostatik kanallara reflü

Özellikle inflamatuvar kategoride olanlar başta olmak üzere, prostatitli erkeklerde prostat içi kanallara idrar reflüsü söz konusudur. Reflü olması için yüksek basınçlı türbülan idrar akımı ile birlikte anatomik değişikliklerin birlikte bulunması gerekmektedir. Ancak bu henüz kesin ispatlanmış değildir.

Mikrobiyolojik etyoloji

Prostat sekresyonları içinde (EPS, VB3, Post-M, ejakulat) uretral idrar (VB1) ve orta idrar (VB2), masaj öncesi idrar (Pre-M)’a göre daha yüksek konsantrasyonda bakteri bulunabilir. Prostat içinde bakteri bulunma durumunun gerçek miktarı tam olarak ortaya konmuş değildir. E. Coli gibi bilinen üropatojen bakteriler ile birlikte olan prostatit olgularında her hangi bir antibiyotiğe alınan yanıtlarda değişikler gösteriyor olması prostatit etyolojisinde bakterinin primer etken olmasını şüpheye düşürmektedir. Ayrıca prostatik inflamasyonun patojen bir bakteri ile birlikte bulunup bulunmadığının bilinmesi de çok önemlidir. Başka bakterilerin varlığının da etken olabileceği unutulmamalıdır.

 

 

Anksiyete veya stres: Bu durum idrar akımını kontrol eden üriner sfinter kasının kasılmasına neden olur. Bu kaslar mesane ve rektumu destekleyen pelvik taban kaslarıdır. Kasılmalar, kasların düzemli gevşemelerini önler ve üretradaki idrarın prostata geri dönüp bez dokusunu irrite etmesine neden olur.

İdrarını bitirme ve yeniden başlama: Bazı erkekler idrar yaparken sık sık durup tekrar başlarlar. İdrar akımını durdurmak üretradan prostat eri idrar kaçışına neden olur ve buda prostatı irrite eder.

Ağır kaldırma: Mesane doluyken ağır kaldırma idrarın prostata geri kaçışına neden olur.

Meslek: Kamyon şoförlüğü gibi meslekler kronik non bakteriyel enfeksiyonla ilişkili olabilir.

Bazı aktiviteler: Bisiklete binme veya jogging gibi aktiviteler bezi irrite edebilir.

 

prostat büyümesine kesin çözüm

 

Bu durumda çeşitli mekanizmalarla tedavi veya rahatlama sağlayan birçok ilaç kullanılabilir. Prostat içindeki kanalcıkları gevşetip rahatlatan, iltihabi reaksiyonun baskılanmasını sağlayan, apış arası ve civardaki adale kramplarını çözüp gevşeten ilaçlar ile bazı bitkisel ilaçlar kullanır.

Nadir durumlarda, idrar yolu darlıkları oluşabilir. Bunların holmium lazer ile tedavisi gerekebilir.

 

 

Tam bir kan sayımı iltihaplanma, kan hastalıkları ve alerji belirtilerini belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca bir idrar tahlili, prostat salgısının mikroskobik muayenesi ve ürolojik smear'a ihtiyacınız olacak.

Prostatit ve adenoma semptomları görülürse, malign bir tümörün gelişimini dışlamak için prostat bezi biyopsisi gerekebilir.

Tedavinin özellikleri

Belirtileri ve kronik prostatit tedavisi çok farklı olabilir, hepsi hastalığın seyri özelliklerine bağlıdır. Genellikle terapi oldukça karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir; başarılı sonucu ancak doktorun yüksek profesyonelliği ve sorunun çözümünde sorumlu bir yaklaşımla mümkündür. Modern tıp, aşağıdakilerden oluşan entegre bir yaklaşım sunar:

* antibakteriyel tedavi;

* fizyoterapinin atanması;

* prostat masajı;

* yaşam tarzı ve diyetin düzeltilmesi;

* halk ilaçları ve tekniklerinin kullanımı;

* cerrahi müdahale.

 

Report

What do you think?

Written by Erhard Roden

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Loading…

0

how to reduce stomach fat exercise

Canvas Paintings: Beautiful Armor Of Home Décor