in

Kronik prostatit için şifalı bitkiler

Prostatın Görevi Nedir?

Bu salgı bezinin başlıca işlevi; spermin sıvı olan bölümünü üretmek ve cinsel boşalma sırasında bu sıvının dışarıya atılmasına yardımcı olmaktır. Boşaltım sisteminin bir parçası olan prostat bezi konumu nedeniyle bu sistemi etkiler. İdrar kanalının en üst kısmını çevrelemektedir. Sağlıklı bir prostat bezi herhangi bir şikayete yol açmaz ama hastalanırsa içindeki dokuların şişmesi nedeniyle idrar kanalında daralmaya ve idrar yaparken güçlük yaşanmasına yol açar.

Prostat hastalıkları nelerdir?

1- Prostat İltihabı (Prostatitler)

– Akut Prostat İltihabı

– Kronik Prostat İltihabı

2- İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)

Prostat Tedavisi Nasıl Yapılır?: https://bit.ly/3iBCxSN

Kronik prostatit için şifalı bitkiler: https://bit.ly/32ByLmR

 

Üriner trakt veya kalın barsaklarda sık bulunan bakteriler prostatitin bu tipinden sıklıkla sorumludur. Eğer semptomlarınız ciddiyse iyileşe dek birkaç gün hastanede kalmanızı gerektirebilir. Çünkü akut bakteriyel prostatit idrar yapamama ve kan dolaşımına enfeksiyon yayılması (bakteriyemi) gibi ciddi problemleri içerebilir, bir doktora görünmenizi gerektirecek kadar önemlidir.

Kronik bakteriyel prostatit

Bu durum da bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle olur. Her ne kadar akut prostatin aksine semptomlar tipik olarak yavaş gelişse ve daha az olsada şunları içerebilir.

 

 

Kronik Bakteriyel Prostatit

Bu tür prostatitler ise, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu sonucu oluşur. Bu idrar yolu enfeksiyonunun prostat bezlerine girmesinin bir sonucudur. Erkeklerde, semptomların oluşmasından önce yıllar boyu var olabilir. Semptomları ise, akut bakteriyel prostatiti ile aynıdır. İdrar ihtiyacının sık tekrarlanması, geceleri idrara çıkma isteği vb. Ancak bu tür prostatitlerde, semptomlar daha az şiddetlidir ya da şiddetin yoğunluğu kişiden kişiye ya da bölgeden bölgeye değişebilir. Bu durumun teşhisi genelde zordur. İdrarda bakteri bulmak, genelde zordur. 4 ile 12 hafta arasında yapılacak bir antibiyotik tedavisi ile acıların giderilmesi ve tedavi sağlanır. Bazen erkeklere, uzun süreli antibiyotik tedavisi verilebilir.

Bakteriyel Olmayan Kronik Prostit

Ya da bir diğer adıyla, kronik pelvik ağrı sendromu. Bu tür prostatitler, en yaygın prostatit problemidir. Meydana gelen prostatit rahatsızlıklarının % 90’ını bu durum oluşturur. Bu durumda, en az 3 ile 6 ay için, idrar ve genital bölgelerinde acı meydana gelir. Hastaların, idrarlarında bakteriye rastlanmaz. Ancak, diğer semptomlarla karşılaşırlar. Bu tür rahatsızlıklar interstisyel sistit, yani mesane kronik iltihabı ile karıştırılabilir.

 

 

Prostatit oluşumunda Intertisyel sistit

KPPS da “kadınlarda sık görülen Interstitial cystitis geliştiğini biliyoruz” aynı nedenlerle intertisyel sistit benzeri tablo erkeklerde de gelişir .Malesef Interstitial cystitis nedeni tam olarak bilinmemek tedir.Hastalara sistoskopik değerlendir meler yapılmaktadır. *Potasyum duyarlılık testi aynı Interstitial cystitiste olduğu gibi sonuç verir.Ağrılı işeme dönemlerinde KP de idrarda *anti proliferatif faktör (AFP) saptanmıştır.

 

prostatit geçti

 

Deneysel çalışmalar prostatik enflamasyo-nun da kısmen de olsa hormonal etki altında olduğunu düşündürmüştür. Androjenlerde-ki düşüşün ve aynı zamanda östrojenlerdeki artışın bu olaya neden olduğu yönünde bul-gular vardır (6).Her ne kadar prostatit semptomları BPH semptomları ile sıklıkla örtüşse de, prostati-tin yaygınlığı ve nedenleri de tam anlamıyla tarif edilememiştir. Ayrıca, prostatiti BPH’dan ayırt eden faktörler çok net değildir. Prostatit öyküsü erkek popülasyonunda tüm yaşam süresince % 16 oranında saptanırken, BPH’nın belirgin olduğu erkeklerde 7.7 kat daha fazla prostatit öyküsü bulunmaktadır. Prostatizm semptomları şiddetlendikçe, BPH ve prostatit öyküsünün aynı insanda daha sıklıkla görül-mesi bunu destekler niteliktedir.

 

 

Geceleri uykudan uyanıp tuvalete gitmek prostat büyümesinin işareti midir?

Prostat büyümesinin erken bulgularından biri gece tuvalet ihtiyacıdır. Prostat büyümesi idrar zorluğuna neden olduğunda hastalar geceleri tuvalete sık sık gider ve gündüz de bu ihtiyaç devam eder. Geceleri tuvalete gitmenin en önemli sebepleri diyabet, kalp ve damar hastalıklarıdır. Bunun dışında yaşlanma ile beraber geceleri beyin hipofiz bezinden “anti diüretik hormon” salgılanması azalır ve geceleri üretilen idrar miktarı artar. Ön planda geceleri tuvalete gitme şikayeti olan hasta ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Prostat dışı nedenlerle geceleri sık tuvalete giden erkekler, prostat büyümesi tedavisi alsa veya ameliyatı olsa da geceleri sık tuvalete gitme açısından fayda görmeyebilir.

 

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Loading…

0

Kronik prostatit şikayetleri

Megan Thee Stallion: What do we know about the rapper's alleged shooting?