in

Prostat bezinde iltihaplanma

Prostat nedir? İyi huylu prostat büyümesi nedir?

Prostat idrar torbasının çıkışında yer alan, başlıca işlevi, üreme ile ilgili olan 18-20 gramlık bir salgı bezidir. İçinden işeme kanalı geçen ve yaşlanmayla birlikte erkeklerin çoğunda boyut olarak büyüme gösteren prostat, normal boyutlarının üzerine çıktığında her erkekte benzer bir yol izlemez. Bazı erkeklerde prostat içinden geçen idrar kanalına doğru büyüme olurken, bazı erkeklerde de idrar torbasının içine doğru büyüme gerçekleşir. Bu tip büyümelerde, ultrason görüntülerinde prostat hafif büyümüş olarak görünürken hastada ciddi şikayetler oluşabilir. Prostatın dışarıya doğru genişlediği durumlarda ise prostat çok büyük olmasına rağmen hastada aynı oranda şikayet oluşmaz. Memorial Şişli Hastanesi Üroloji Doktoru Doç. Dr. Murat Binbay, prostat ve tedavisi ile ilgili merak edilenler hakkında önemli bilgiler verdi.

Kronik Prostatit ve Tedavisi: https://bit.ly/32ByLmR

Prostat bezinde iltihaplanma – https://bit.ly/32ByLmR

 

PROSTATİT

Değerli okuyucular,meslek hayatım boyu yaptığım gözlemlerde prostatitli hastaların yeteri kadar bilgilendirilmediklerini (konunun çok karışık olması sebebiyle) gördüm,bu durumun da hastaları “kapana kısılmışçasına” çaresiz bıraktığını ve yakınmalarını artırdığını saptadım.Malesef çok teknik konu olduğu için arı dil kullanamadım,bir başka arkadaşımın da bu konuya çözüm getireceğini umarak ,bu yazıyı prostatitli hastalarımda ki bilgi açlığını gidermek için kaleme aldım

Prostat sadece erkeklerde bulunan tubulo alveolar dış salgı bezidir. Kadınlar daki iç rahmin karşılığı bir organdır. Prostat erkeklerde mesan enin altında penis kökünün hemen üzerinde , Ağırlığı 20-25 gram, İri “at kestanesine” benzeyen organdır.

 

 

Tedavisi güç bir infeksiyon olarak prostatitProstatitler sık görülen bir sağlık sorunu-dur. Çoğunlukla dördüncü ve beşinci onyıllarda olmak üzere tüm yaş grubundan erkekleri etki-leyebilmektedir. İnsidans ve prevalansı % 5-8 arasında bildirilmiş olup prostat hastalıkları içinde en sık görülen tablodur. EpidemiyolojiErkeklerin birçoğunda prostatit benzeri semptomlar görülür. Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda erkeklerin % 9-16 kadarına prostatit teşhisi koyulduğu gösterilmiştir. Prostatit, üro-loglara başvuran erkek hastalardaki tanıların % 3-12 kadarını oluşturur. Sık görülen bir hastalık tablosu olmasına karşın prostatit tedavileri genellikle beklenenin altında oranlarda başarı ile sonuçlanmaktadır.Prostatit sınıflandırmalarıGünümüzde en yaygın olarak kabul edi-len prostatit sınıflaması National Institutes of Health (NIH) tarafından kabul edilen ve Tablo 1’de gösterilen sınıflandırmadır. Bu sınıflandır-manın daha önce yaygın olarak kullanılan sınıf-landırmayla karşılaştırılması Tablo 2’de veril-miştir. TanıProstatit tanısında kullanılan yöntem Meares ve Stamey tarafından 1968 yılında tanım-lanan ve infeksiyonu lokalize etmeyi amaçlayan 4 kadeh testidir. Bu test günümüzde ürologlar tarafından genellikle 2 kadeh testi olarak uygu-lanmaktadır. Meares Stamey testinin uygulama-sı Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir. İki kadeh testi olarak uygulandığı zaman hastadan.

 

 

BPH’da ilaç tedavisi kimlere uygulanmalı ve seçenekler nedir?

Kullanılan ilaçlar, prostat ve mesane kaslarını gevşeterek, idrar akım hızını artırırlar ve kalan idrar miktarını azaltırlar. Orta-ciddi düzeyde şikâyetleri olan erkeklerde kullanılmaktadır. Prostat büyümesine bağlı şikâyetleri azaltırlar ama prostatı küçültmezler. Çok hızlı etki göstererek hastanın şikâyetlerini kısa sürede azaltırlar.

Ayrıca dihidrotestosteron (DHT) üretimini engelleyerek prostatın küçülmesini sağlarlar. Normalde DHT prostatın gelişmesini ve büyümesine sebep olan bir erkek hormonudur. Yavaş etkili olan bir ilaçlar uzun vadede idrar akım hızını arttırıp, kalan idrar miktarını azaltırlar. Özellikle ileri yaşta, büyük prostatı olan erkekler ideal adaylardır.

BPH’da cerrahi tedavi kimlere önerilir ve seçenekler nedir?

İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı veya ağır durumlarda, cerrahi yardımı ile uretrayı tıkayan prostat dokusu ortadan kaldırılabilir. Cerrahi tedavi aşağıdaki durumlarda mutlaka önerilmektedir:

• İdrar yapamama

• Böbreğin zarar görmesi

• Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu

• İdrarda kanama

• Mesane taşları

 

prostat tedavisi hangi bitkiler iyi gelir

 

Prostatın Kronik Bakteriyel İltihabı

Daha sık görülen bir durumdur. Üç ay veya daha uzun süren bu prostat enfeksiyonu da bakteriler nedeniyle olur.

Akut prostatitin aksine semptomlar daha yavaş gelişir ve belirtileri kronik non-bakteriyel prostatit ile hemen hemen aynıdır. Birçok hastada kronik bakteriyel prostatit belirti vermez. En belirgin semptom akut idrar yolu enfeksiyonlarının kronikleşmesidir.

Kronik bakteriyel prostatitin nedeni açık değildir. Üriner sistemdeki bakterilere, mesane veya kan enfeksiyonuna bağlı olabilir. Prostat bezinde oluşabilen taşlar veya prostattaki yapısal kusurlar da prostatite neden olabilir. Enfeksiyon bir travma ya da üriner sisteme sokulan bir enstrüman (katater gibi) sonucu oluşabilir. Sinsi seyreden bir hastalıktır, yavaş yavaş gelişir ve şiddeti akut prostatite göre daha azdır. Sık idrara çıkma isteği vardır. Yine idrarda yanma ve idrarı yaparken zorlanma görülür. Ateş fazla yükselmez. Cinsel isteksizlik görülür. Boşalma sırasında ağrı hissedilir. Bağırsaklarda gerilme hissi vardır. Bunların dışında yine makat bölgesinde ve testislerde ağrı duyulur.

Prostatın Asemptomatik Enflamasyonu

Çok az idrar yakınmaları ve pelvik ağrı için karakteristiktir. Hastalar genellikle 20-45 yaşlarındadır. Prostatik sekresyonda enflamasyon hücreleri yoktur ve enfeksiyon saptanmaz. Genellikle işeme esnasında mesane boynu ve sfinkterin gevşemesini önleyen bir fonksiyonel bozukluk olabilir.

Kronik Prostatit’in Belirtileri Nelerdir?

Stres ve psikolojik gerginlik içinde olan insanlarda idrarı tutan kasın çokça kasılması bu hastalığa yakalanma ihtimalini yükseltir. Bununla birlikte uzun yıllar bisiklet ve motosiklet kullanma, sürekli oturarak çalışan bir meslek grubunda olma (uzun yol şöförlüğü vs.) yine bu hastalığın gelişiminde etkili olabilir.

Sık idrara çıkma

İdrar yaparken hafif ağrı ve güçlük

Azalmış idrar akımı

Ani sıkışma hissi

Rektum veya bel bölgesinde hafif ağrı

Koitus (ilişki) sırasında rektum ile penis arasında batıcı bir ağrı

Sırtın alt kısmı veya cinsel bölgede ağrı

Ereksiyonun zayıflaması

Cinsel isteğin azalması

Erken boşalma

Ağrılı boşalma

Semende kan görülmesi

Hafif ateş

Kas ağrıları

 

 

Yukarıda bahsedilen şikayetleriniz varsa, bir ürolog ile görüşmeniz önerilir. İdrarınızda kan varsa veya idrar yaparken yanma ve ağrı durumunda, doktora gitmek için zaman kaybedilmemesi gerekmektedir. İleri durumlarda hasta hiç idrar yapamaz hale gelebilir ve acil müdahale gerektirir.

BPH hayatımızı nasıl etkiler?

BPH genelde yaşlandıkça daha kötüye gider. Mesanede enfeksiyon ve hasara sebep olabilir. İdrardan gelmesine sebep olabilir ve hatta böbrek yetmezliği ile sonuçlanabilir.

BPH’ın risk faktörleri nedir?

Yaşlanma ve ailesinde BPH öyküsü risk faktörleri arasındadır. Ayrıca obezite, hareket azlığı ve sertleşme sorunu da risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

 

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Loading…

0

Prostat ta iltihap

Prostatit tedavisi ilaçları