in

Akut prostatit tedavisi

Prostat nedir?

Prostat erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Ağırlığı ise 30 grama yakın ve boyutu bir ceviz büyüklüğündedir. Mesanenin altında, rektumun önünde yer alır. Uretra olarak adlandırılan, mesaneden çıkıp penisin içinde ilerleyerek idrarı taşıyan kanalı çepeçevre sarar. Prostatın görevi ise boşalma sırasında testislerden uretraya taşınan meniyi sıvılaştırmaktır.

Kronik Prostatit ve Tedavisi – https://bit.ly/3iBCxSN

Akut prostatit tedavisi – https://bit.ly/2ZLQ1nQ

 

Prostatit Sebepleri

Akut prostatitte bakteriler prostat bezine yerleşerek ani belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur. Ağrılar şiddetli ve ani başladığından hastalar genellikle acil bir şekilde hastaneye gider. İltihaplanmaya neden olan bakteriler cinsel yolla bulaşır ve idrar yolu iltihaplanması yapar. Orta yaş ve genç erkeklerde yaygın olan kronik prostatit de akut prostatite benzer. Ancak ortaya çıkan belirtiler daha hafif olmaktadır. Tekrarlayıcı idrar yolu iltihapları prostat bezinde kronik iltihaplanmaya yol açar. Hastaların sıkıntıları uzun sürer, aralıklı olarak da enflamasyon (yangı) görülür. Akutta olduğu gibi birden değil zaman içinde yavaş yavaş gelişen bir iltihaplanma türüdür. Bu nedenle teşhis de tedavi de güçleşir. Kronik prostatitin bakteriyel olmayan bir çeşidi de vardır. Tıptaki bilinen adı inflamatuar kronik pelvik ağrı sendromu olan bu prostatit çeşidinde iltihaplanmaya bakteri dışındaki mikroorganizmaların neden olduğu tahmin edilmektedir. İltihaplanma nedeni kesin olmadığında hem teşhis gecikir hem de belirtileri ortadan kaldırmak zor olur.

 

 

Tedavisi güç bir infeksiyon olarak prostatitProstatitler sık görülen bir sağlık sorunu-dur. Çoğunlukla dördüncü ve beşinci onyıllarda olmak üzere tüm yaş grubundan erkekleri etki-leyebilmektedir. İnsidans ve prevalansı % 5-8 arasında bildirilmiş olup prostat hastalıkları içinde en sık görülen tablodur. EpidemiyolojiErkeklerin birçoğunda prostatit benzeri semptomlar görülür. Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda erkeklerin % 9-16 kadarına prostatit teşhisi koyulduğu gösterilmiştir. Prostatit, üro-loglara başvuran erkek hastalardaki tanıların % 3-12 kadarını oluşturur. Sık görülen bir hastalık tablosu olmasına karşın prostatit tedavileri genellikle beklenenin altında oranlarda başarı ile sonuçlanmaktadır.Prostatit sınıflandırmalarıGünümüzde en yaygın olarak kabul edi-len prostatit sınıflaması National Institutes of Health (NIH) tarafından kabul edilen ve Tablo 1’de gösterilen sınıflandırmadır. Bu sınıflandır-manın daha önce yaygın olarak kullanılan sınıf-landırmayla karşılaştırılması Tablo 2’de veril-miştir. TanıProstatit tanısında kullanılan yöntem Meares ve Stamey tarafından 1968 yılında tanım-lanan ve infeksiyonu lokalize etmeyi amaçlayan 4 kadeh testidir. Bu test günümüzde ürologlar tarafından genellikle 2 kadeh testi olarak uygu-lanmaktadır. Meares Stamey testinin uygulama-sı Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir. İki kadeh testi olarak uygulandığı zaman hastadan.

 

 

KRONİK BAKTERİYEL PROSTAT İLTİHABI

Kronik prostat bakteriyel iltihabı, akut bakteriyel prostatit ile benzerlik taşımakla beraber belirtilerin şiddeti daha hafiftir. Genç ve orta yaşlı erkeklerde daha sık görülen bakterilerin sebep olduğu ve tekrarlanan idrar yolu iltihaplarının prostat bezine girmesi sonucunda meydana gelir. Belirtileri zaman içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkar, hatta bazı erkeklerde belirtilerin şikayet oluşturması birkaç yıl alabilir.

 

prostatit ne için kullanılır

 

İlk Aşamada Hangi Tedavi Var?

İyi huylu prostat büyümesinde ilk aşamada ilaç tedavisi var. Elbette, böbreklerin fonksiyonu bozulmaya başlamışsa, prostat kaynaklı böbrek hastalığı potansiyeli varsa, tekrarlayan enfeksiyonlar oluyorsa, idrar yolunda kanamalara rastlanıyorsa, mesanede taş ya da divertükül denen küçük cepçikler oluşmuşsa ilacı pas geçip direkt ameliyata geçiyoruz. Fakat bu tür sıkıntılar yoksa hastanın sıkıntısını ‘semptom skorlaması' denen bir testle anlamaya çalışıyoruz. Şikâyetler hafif dereceyse sadece takip yeterli. Orta ve şiddetli bulgularda ilaçla tedaviye başlıyoruz. İlaçla yanıt alamadığımız durumlarda ameliyat öneriyoruz.

Prostat Büyümesinde İlaçlar Ne Kadar Süre Kullanılıyor?

Prostat ilaçlarını tansiyon ilacı gibi düşünün, hastanın her gün alması gerekiyor, aksi takdirde sıkıntısı yeniden başlıyor. İlaç kullanımı yıllarca sürebiliyor. Bazen bu tedaviye prostatı küçültmeye yarayan ilaçlar ekleniyor, bunlar da en az 6 ay kullanılıyor. Bazı çalışmalara göre bu ilaçlar, prostatta yüzde 30'a kadar küçülme sağlıyor. Prostatı küçülten ilaçların, yüzde 15-20 oranda cinsel isteği azalttığıyla ilgili çalışmalar var. Ama prostatla ilgili ilaçların hiçbiri ereksiyon kapasitesini azaltmıyor. Bir de prostat ilaçları bazen menin geriye kaçması, baş dönmesi, halsizlik gibi yan etkilere yol açabiliyor.

 

 

Uzun süreli antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen dirençli Kronik Prostatit vakalarında son çare olarak TUR-P operasyonu önerilmektedir. Daha genç yaş grubunda ve cinsel aktif olan bu hastalarda, cinsel fonksiyonları daha az bozması, anestezi ve hastaneye yatış gerektirmemesi gibi avantajları sebebi ile özellikle bu hasta grubunda TUMT işlemi TUR-P operasyonuna göre çok daha uygun bir tedavi alternatifidir.

 

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Loading…

0

Prostat tedavisi adana

En son prostatit tedavisi