Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Burun estetiği nasıl uygulanır? Burun estetiği özellikle bayanlar arasında en çok başvurulan estetik operasyon türüdür. Son yıllarda ise erkeklerde burun estiği operasyonuna başvurmakta ve bu ameliyatları uygulatmaktadırlar.

Burun Estetiği Nasıl Uygulanır?

Bu konuda detaylar hakanteymur.com ‘da yer almaktadır. Estetik görünüm nedeni ile uygulanan burun düzeltme operasyonları hekimin kararı sonucu ile yapılmaktadır. Estetik kaygıların yanı sıra burun nedeni ile ortaya çıkan soluk alma sorunları, çeşitli sağlık problemleri ile de yapılmaktadır.

Estetik burun operasyonları estetik cerrahlar tarafından yapılabildiği gibi bu konuda uzmanlaşmış kulak burun boğaz uzmanları tarafından da yapılmaktadır. KBB uzmanlarının yaptığı ameliyatlar genellikle burunda oluşan deformasyon nedeni ile ortaya çıkan sağlık problemleri ile yapılmaktadır. Bu ameliyatlarda gerekli düzeltmeler yapılmasının yanı sıra estetik olarak da buruna şekil verilmektedir.

Burun estetiği operasyonundan önce mutlaka bilgisayarlı tomografi çektirilerek burunda estetik düzeltme dışında herhangi bir işlem gerekip gerekmediği tespit edilir. Bütün tahliller yapıldıktan sonra burun kemiği gerekli aletlerin kullanılması ile kemiklerin kırılması ve en son olarak törpülenmesi ile devam eder. Ameliyat sonrası burun on günlük bir süre boyunca alçıda kalır. Alçı çıkarıldıktan sonra ise burun bandajlanarak belirli bir süre korunur.

Burun ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gereken husus ise ilk bir yıl boyunca burnun darbelerden korunması, gözlük kullanılmaması ve burnun zedelenmesine neden olacak durumlardan uzak durulmasıdır.

Bunun yanı sıra, kepçe kulak ameliyatı, badem göz ameliyatı gibi konularda da kendileri tercih edilebilir.

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe