1. Blogging

 Cách soi cầu lô theo phương pháp kẹp kìm

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

 

Thực ra kẹp kìm là phương pháp soi cầu lô hoàn toàn dựa vào xác suất. Cách chơi thống kê kết quả xổ số   này rất giống với cách chơi Roulette trước kia. Vì thế nếu soi cầu lô theo phương pháp kẹp kìm tỉ lệ thắng gần như tuyệt đối. Khi chơi theo cách này, người chơi phải thật sự linh hoạt và có khả năng phán đoán, phân tích tuyệt vời. Cùng với đó, người chơi phải theo dõi kết quả xổ số một cách chặt chẽ và liên tục. Với các cao thủ lô đề, phương pháp này dường như không thể làm khó họ. Nếu đã trúng ít nhất 1 lô thì nên dừng nuôi và soi cầu lô mới bạn nhé. Để tính được chính xác, bạn cần liên tục theo dõi kết quả xổ số miền Bắc, không nên bỏ lỡ ngày nào sẽ ảnh hưởng tới kết quả tính toán.

 

Khi soi cầu lô theo phương pháp kẹp kìm bạn cần xác định thống kê kết quả xổ số   đầu câm và đuôi câm của cùng 1 ngày. Ghép cặp 2 số này với nhau theo dõi 10 ngày liên tiếp. Nếu nó không nổ thì chốt liên tục khung tối đa 7 ngày chắc chắn tỉ lệ ăn sẽ rất cao. Đây là môt phương pháp soi cầu lô chính xác 100% mà bạn không nên bỏ qua để tối ưu tỉ lệ về bờ thành công mỗi ngày. 2. Cách soi cầu lô theo phương pháp kẹp kìm Cách soi cầu lô theo phương pháp kẹp kìm không hề khó. Chỉ cần bạn lưu ý một chút là có thể tìm ra được ngay con số chính xác.

 

Bước 1: Thống kê trong 10 ngày xem đầu, đuôi và tổng nào ra số lần thấp nhất. – Bước 2: Ghép các đầu, đuôi, tổng để tìm ra các cầu lô đẹp. Chẳng hạn: Ta tìm được đầu số thống kê kết quả xổ số  lần xuất hiện bé nhất là đầu 5 với 21 lần, đuôi số lần xuất hiện bé nhất là đuôi 3 với 20 lần, tổng có số lần ra bé nhất là tổng 6 với 19 lần.

 

Trong đó: Tổng 8 xuất hiện 30 lần, Đuôi 1 xuất hiện 23 lần, Đầu 3 xuất hiện 24 lần. Ghép Đầu Đuôi thống kê kết quả xổ số ta được: 53. Có tổng số lần xuất hiện = 21 + 20 + 30 = 71 => Loại (Ta cộng số lần xuất hiện đầu 5 + đầu 3 + tổng 8) Ghép Đầu Tổng ta được: 51. Có tổng = 21 + 19 + 23 = 63 => thỏa mãn (đầu 5 + tổng 6 + đuôi 1)

 

Ghép Đuôi Tổng ta được: 33. Có tổng = 20 + 19 + 24 = 63 => thỏa mãn (Đuôi 3 + tổng 6 + đầu 3) Như vậy ta tìm được lô 51, 33 là các lô có khả năng cao để đánh. Chú ý: Cầu đẹp thống kê kết quả xổ số. là lô đó có tổng <=63. Từ 64 đến 70 là cầu trung bình. – Bước 3: Lựa chọn ra 2 lô trong các lô có khả năng cao (loại bỏ lô gan và lô vừa mới ra )để đánh. Trường hợp 1: Nếu chỉ có 2 lô phù hợp bước 3. Ta đánh 2 lô đó trong 3 ngày.

 

Trường hợp 2: Nếu chỉ 1 lô thỏa mãn điều kiện bước 3. Thì ta tránh lô đó nếu gan từ 7 ngày trở lên. Và lô đó tổng số lần xuất hiện <=63. Ta đánh bạch thủ đó trong 6 ngày. Trường hợp. thống kê kết quả xổ số 3: Có nhiều hơn 2 lô thỏa mãn điều kiện bước 3. Ta phải chọn ra 2 lô đánh trong 3 ngày.

 

 

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe