Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Meta Title là một “thỏi nam châm” thu hút người dùng ngay từ ấn tượng đầu tiên. Thẻ tiêu đề chuẩn SEO mô tả nội dung trang chính xác có tác động lớn đến việc thu hút người dùng để nhấp vào liên kết của bạn hơn là đối thủ.

Meta Title hay còn gọi là thẻ tiêu đề là một thẻ HTML được chỉ định cho tiêu đề của trang web và hiển thị chung với thẻ mô tả description trên trang kết quả tìm kiếm của Google (SERPs).

Terus Digital Marketing trực thuộc Terus là đơn cung cấp đơn vị cung cấp giải pháp số toàn diện. Phục vụ chủ yếu mọi đối tượng kinh doanh tại HCM & toàn quốc. Với kinh nghiệm lĩnh vực dịch vụ SEO Tổng Thể Website trong đó rất nhiều dự án lớn nhỏ đã và đang thành công chúng tôi luôn hướng tới sự phát triển bền vững và mối quan hệ cộng tác lâu dài với khách hàng. Trong quá trình triển khai Performance Marketing cho quý khách hàng cũng như cho chính mình, chúng tôi am hiểu hơn 20 ngách hàng cũng như Insight khách hàng của khách hàng chúng tôi để triển khai các giải pháp số trên nền tảng Online một cách đồng nhất và cho ra kết quả tốt nhất cho khách hàng và cũng là bạn bè doanh nghiệp của mình vì Đội Ngũ Terus luôn hướng tới sự hợp tác lâu dài cũng như cùng nhau làm kinh doanh. Terus Digital Marketing sẽ giải đáp cho bạn tầm quan trọng của Meta Title trong SEO và định nghĩa rõ ràng Meta Title là gì để triển khai và hiểu rõ hơn toàn bộ thông tin về Meta Title bạn nên đọc toàn bộ bài viết bên dưới cực kì chi tiết!

Meta title là gì?

Meta Title hay còn gọi là thẻ tiêu đề là một thẻ HTML được chỉ định cho tiêu đề của trang web và hiển thị chung với thẻ mô tả description trên trang kết quả tìm kiếm của Google (SERPs)

Ngoài ra, nó rất quan trọng đối với việc sử dụng, tối ưu hóa tìm kiếm và chia sẻ trên mạng xã hội. Meta title của trang web mô tả nội dung của trang một cách chính xác và ngắn gọn.

1. Mã code của Meta title nằm ở đâu trong trang HTML?

Chèn vào trang html như dưới:

<head> <title> Tiêu đề ví dụ </title> </head>

Meta title của website Terus

2. Độ dài tiêu đề tối ưu

Meta title của Google thường bao gồm từ 50 đến 60 ký tự đầu tiên. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bạn có thể mong đợi khoảng 90% tiêu đề của mình hiển thị đúng nếu bạn giữ nó dưới 60 ký tự. Không có giới hạn vì các ký tự có thể thay đổi theo chiều rộng và tiêu đề hiển thị của Google hiện tại là 600 pixel.

Tại sao các Meta title quan trọng?

Thẻ meta title là một phần quan trọng giúp công cụ tìm kiếm hiểu ý nghĩa của trang và là ấn tượng đầu tiên mà nhiều người có về nó. Ba vị trí chính mà Meta title được sử dụng là trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERPs), trình duyệt web và mạng xã hội.

1. Trang kết quả của công cụ tìm kiếm

Tiêu đề hiển thị của bạn trong SERPs và trải nghiệm đầu tiên của khách truy cập tìm kiếm với trang web của bạn được xác định bởi Meta title (với một số ngoại lệ). Một tiêu đề tốt có thể ảnh hưởng đến số lượng người nhấp vào liên kết của bạn, ngay cả khi trang web của bạn có xếp hạng cao.

2. Trình duyệt web

Meta title của bạn hoạt động như một trình giữ chỗ, đặc biệt đối với những người có nhiều tab trình duyệt mở. Nó cũng được hiển thị trên đầu trình duyệt web của bạn.

Đảm bảo rằng người xem không bị mất dấu nội dung của bạn bằng cách sử dụng các tiêu đề độc đáo và dễ nhận biết với các từ khóa quan trọng ở gần phía trước.

3. Mạng xã hội

Một số trang web bên ngoài, chẳng hạn như các trang mạng xã hội, sẽ sử dụng Meta title của bạn để xác định nội dung nào sẽ được hiển thị khi bạn chia sẻ trang đó.

Hãy nhớ rằng một số mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook và Twitter, có thẻ meta riêng cho phép bạn đặt các tiêu đề khác với Meta title chính. Điều này có thể giúp tối ưu hóa cho từng mạng và cung cấp các tiêu đề dài hơn.

Tìm hiểu thêm và chi tiết Cách Viết Meta Title Chuẩn SEO – Insight Khách Hàng

Các dịch vụ tại Terus:

·        Thiết kế Website Bán Khóa Học Trọn Gói – Chuẩn SEO

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe