Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Ngày 7-9-2020, group object tổ chức đá gà ăn tiền trên mạng bao gồm 5 người: Trương Dù Sướng, Phạm Hữu Nghĩa; Huỳnh Văn Tạo, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Hiển đã được công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ quyết định tạm giữ 3 tháng. Ngoài ra Công an còn ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hồng Trang.

Khởi động nhóm 5 đối tượng chức năng đá gà qua mạng

Vào lúc 14 giờ ngày 28-12-2019, Đội Cảnh sát hình sự huyện Phong Điền bất ngờ ập vào nhà của Huỳnh Văn Tạo (ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện Phong Điền). Tại đây công ty tổ chức 4 người đang tổ chức đá gà trực tiếp trên mạng bao gồm: Trương Dù Sướng; Lê Thị Hồng Trang, Phạm Hữu Nghĩa, Huỳnh Văn Tạo.

Hiện trường thu giữ nhiều tang vật: Khai báo tiền cá nhân qua mạng, thu giữ tại trang ghi lộ trình cá nhân 10 triệu đồng, trên đối tượng hơn 24 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Cần Thơ – Khởi tố nhóm 5 đối tượng tổ chức đá gà qua mạng

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe