Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Phẫu thuật cắt bao quy đầu có đi làm được không?

Sau khi cắt bao quy đầu có đi làm được không? Để trả lời cho câu hỏi này, các b.sĩ cho biết:

Hiện nay, với sự phát triển của nền y học hiện đại, nhiều khoa học phẫu thuật cắt da quy đầu tân tiến đã được đưa vào ứng dụng tiến hành cho bạn nam, giúp việc cắt bao quy đầu được diễn ra đảm bảo, nhanh chóng cũng như thời gian hồi phục nhanh.

Một trong những phương thức cắt bao quy đầu hồi phục nhanh phải nhắc tới như công nghệ cắt bao quy đầu xâm lấn ít nhất không đau kỹ thuật Hàn Quốc. Nếu như đấng mày râu chọn lọc tiểu phẫu cắt bao quy đầu bằng phương thức này thì thời gian lành thương khá nhanh chỉ sau khoảng 1 tuần. Giảm thiểu đi lại chỉ tầm 1 2 ngày sau lúc vừa thực hiện tiểu phẫu xong.

Như vậy, nam giới hoàn toàn có thể đi làm lại thông thường sau lúc tiểu phẫu cắt bao quy đầu từ 2 3 ngày. Càng tốt thì có thể nghỉ ngơi ít nhất khoảng 1 tuần. Sau khi phẫu thuật cắt bao quy đầu bạn có thể ra về trong ngày, mà không bắt buộc lưu viện nên sẽ không hậu quả nên không lo hậu quả tới công việc riêng. Và chỉ sau tầm 1 tuần, vết thương đã bắt đầu lành hẳn.

Không chỉ thế, để việc lành thương được nhanh nhất có thể, đàn ông buộc phải chọn lọc cơ sở chuyên khoa tốt để tiến hành, tiểu phẫu cắt bao quy đầu bằng công nghệ Hàn Quốc mới nhất và do y bác sĩ tay nghề, kinh nghiệm thực hiện. Thời gian lành thương sẽ khá nhanh, không làm ảnh hưởng tới công việc

Thông tin liên quan:

Bật mí cách điều trị sưng bao quy đầu dễ thực hiện tại nhà

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe