Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Prostat büyümesi nedir?

Benign prostat hiperplazisi (BPH) esasen prostat bezinin büyümesidir. Erkeklerde prostat yaşamın iki evresinde büyür. Birincisi ergenikte görülür ve prostat hacmi iki katına çıkar. İkinci büyüme evresi 25 yaşında başlar ve hayatın sonuna kadar devam eder. Yaşlandıkça prostat boyutu da artmaktadır. BPH genelde bu ikinci fazda gelişir.

Prostat Hastalıkları Tedavisi – https://bit.ly/3iBCxSN

Prostatit ağrıları – https://bit.ly/2ZLQ1nQ

 

Erkekte testosteron hormonu ve dihidrotestosteron hormonu prostat büyümesi ile ilgili bulunmuştur. Hadım edilmiş erkeklerde prostat büyümesi olmaz. Bu bulgudan yola çıkılarak hadım edilen erkeklerde yok olan hormonlar ve etkileri araştırılmıştır. Sonuçta testosteron ve dihidrotestosteron üzerine etki eden ilaçlar ortaya çıkarılmıştır.

Prostat dokusunda büyüme iki şekilde olur. Birincisi ve en sık rastlanan prostatın içerisinden geçen idrar kanalı yani üretrayı daralttığı büyüme şeklidir. Meydana gelen daralma idrar akımını engeller. İkinci grupta ise prostat dış kısma doğru büyür. Çok büyük hacimlere ulaştığı halde üretrada bası ve daralma meydana getirmez. Hastanın işeme ile ilgili şikayeti olmaz.

 

 

Prostatit Teşhisi Ve Tedavisi

Yukarıda adı geçen belirtilerden bir ya da birkaçını yaşayan hastalar doktora gitmek gereği duyduğunda önce hastanın hikâyesi dinlenir. Fiziki muayeneden sonra hastadan kan alınıp bazı testler yapılır. Kanda bulunan PSA oranı normalin üzerinde ise enfeksiyon ihtimaline karşı ayrıca idrar tahlilleri yapılır. İdrar yollarının ve prostatın durumunun görülebilmesi için bilgisayarlı tomografi de çekilebilir. Prostatit türü saptandıktan sonra tedaviye başlanır. Akut prostatitli ve şikâyetleri ağır olan hastalar hastaneye yatırılarak antibiyotikle tedavi edilebilir. Tedavi edilmeyen vakalarda iltihap kana karışarak daha ciddi komplikasyonlara hatta ölüme sebep olabilir. İdrar kesesini rahatlatan ve ağrı gideren ilaçlar da tedavinin bir parçasıdır.

Kronik prostatit çeşitleri de eğer bakteri nedenli ise yine antibiyotikle tedavi edilecektir. Antibiyotik tedavileri uzun sürebilir. Bakteriyel olmayan kronik prostatitlerde hastalar kas gevşeticiler, vitamin ve bazı ilaçlarla tedavi edilir. İlaçlar doktorun önerdiği doz ve sürede kullanılmalıdır. Bakteriyel nedenli olmayan kronik prostatitlerde hastanın şikâyetleri azaltılmaya çalışılır. Bu amaçla ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlardan yararlanılmaktadır. Bu tür hastalara alfa blokerler ve sakinleştiriciler de verilerek daha konforlu yaşamaları sağlanır.

 

 

Kronik Prostatit Belirtileri

Prostatit belirtileri prostat büyümesi belirtilerine benzemektedir, bu nedenle, ikisini ayırt etmek zor olabilmektedir.

Prostatit nasıl anlaşılır? Akut prostatit genellikle ani ve şiddetlidir. Belirtileri ise şunları içermektedir:

* Penis, testisler, alt karın veya alt sırtta orta veya şiddetli ağrı

* Bağırsakları boşaltmada ağrı yaşama

* Ağrılı idrara çıkma

* Sık sık, acil idrara çıkma

* İdrarda kan görme

* İdrarı tutamama

* Ateş

* İyi hissetmeme

* Üretradan akıntı

 

 

Bu durumda çeşitli mekanizmalarla tedavi veya rahatlama sağlayan birçok ilaç kullanılabilir. Prostat içindeki kanalcıkları gevşetip rahatlatan, iltihabi reaksiyonun baskılanmasını sağlayan, apış arası ve civardaki adale kramplarını çözüp gevşeten ilaçlar ile bazı bitkisel ilaçlar kullanır.

Nadir durumlarda, idrar yolu darlıkları oluşabilir. Bunların holmium lazer ile tedavisi gerekebilir.

 

 

Bakteriyel olmayan kronik prostatit (kronik pelvik ağrı sendromu) nedir?

Prostatın belirli bir bakteriye bağlı olmaksızın iltihaplanmasıdır. Prostatit vakalarının %90’nını oluşturur. İdrar yaparken yanma ve sık idrara çıkma gibi yakınmaların yanı sıra, genital bölge ağrıları görülür. Hastalığın belirtileri uzun süre devam eder. Hastalarda sıklıkla psikolojik sorunlara yol açması nedeniyle cinsel hayatı da olumsuz yönde etkiler.

İdrar, meni, prostat salgısından alınan kültürlerde bakteriyel enfeksiyona ait kanıt bulunamaması nedeniyle tanı ve kesin tedavisi oldukça zordur. Bu nedenle, tedavide amaç hastalığın tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade belirtilerin giderilerek hastanın rahatlatılmasıdır.

 

No Comments
Comments to: Prostatit ağrıları

Trending Stories

Scope of Fashion Industry Fashion has consistently been recognised to push the limits. With new ideas and trends, fashion has a focus on the future. The fashion industry will see enormous innovation in the upcoming years as modern technology, and changing customer demands and trends will transform the industry. With such stimulation and competition, the […]

Log In

Or with username:

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

Login