Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Lý do làm cho giống gà này trở nên đặc biệt không phải ở chất lượng màu lông hoặc kiểu dáng mà chính là tiếng gáy có một không hai của họ.

Ở một số châu Á, tiếng gáy sáng của những con gà trống đã quá quen thuộc để báo hiệu một ngày mới. Thanh này là nhờ hệ thống sinh học đặc biệt của những con gà trống. Nhưng bạn đã từng nghe thấy âm thanh của tiếng gà gáy như tiếng cười chưa ?

Giống gà Ayam Ketawa độc lạ với tiếng gáy như tiếng cười

Giống gà Ayam Ketawa độc lạ với tiếng gáy như tiếng cười

Trong video clip, có 2 chú gà đang cất giọng để gáy; tuy nhiên tiếng gáy không giống như bình thường mà rất giống với tiếng cười. Rất nhiều người khi xem video này đều phải bật cười vì tiếng gáy độc lạ không giống ai của loài gà này.

This is a some some normal “cười ra khỏi mắt” của dân mạng: “Không biết là anh ấy khóc hay cười nữa. Còn lại mình thì phải ôm bụng cười ” ; “You must download about the machine to set up the new format message is being” ; “Back up but the bad was only but” ,…

This is same gà Ayam Ketawa, tiếng gáy của giống gà này giống với tiếng cười của người. Gia đình hoàng gia Buginese xem giống gà này như một biểu tượng quyền lực trong quá khứ.

This gà giống được biến đến phổ biến hơn từ năm 2000; khi chính quyền địa phương Rappang mang đến hội nghị triển lãm một vài con gà cười. Lúc này tổng thống Indonesia có ngày nghỉ và rất thích thú với giống gà này. Ngay when that, the image of the people of the new comment is a lot of the top note Thu hút rất nhiều sự tò mò và tâm điểm của giới chơi gà lúc này.

Show nay có rất nhiều cuộc thi gà cười tổ chức khắp mọi miền trên đất nước Indonesia. Nó trở thành một nét văn hóa độc đáo và tao nhã.

Giống gà Ayam Ketawa độc lạ với tiếng gáy như tiếng cười

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe