Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

แนวโน้ม ราคา ทองคํา ใน อนาคต 2565

แนวโน้มราคาทองคำในอนาคตจะเป็นอย่างไร ในความท้าทายทางเศรษฐกิจรอบด้าน

ซื้อทองดีไหม? คงเป็นคำถามที่ผู้คนให้ความสนใจ และศึกษาหาข้อมูลเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต หลังสินทรัพย์เสี่ยงต่าง ๆ นั้นราคาผันผวนแบบชนิดที่นักลงทุนทั่วทุกสารทิศได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างคริปโตเคอร์เรนซี มีสินทรัพย์ไม่กี่ประเภทที่สามารถยืนหยัดอยู่ในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรง ณ ขณะนี้ได้ หนึ่งในสินทรัพย์ที่ว่านี้คือ ทองคำ ที่ราคากลับดีดตัวสวนทางกับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่พากันติดลบหลังกังวลกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) และปัจจัยทางด้านสงคราม ที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นเพราะทองคำเปรียบเสมือนสินทรัพย์สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยอิงมูลค่าจากทุนสำรองระหว่างประเทศ และมูลค่าไม่ผันแปรตามสภาพเศรษฐกิจอีกด้วย

ราคาทองคำกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่

วิกฤติเศรษฐกิจที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้มีหลายปัจจัยที่ส่งสัญญาณเตือนต่อนักลงทุนรวมถึงผู้คนที่ต้องวางแผนทางการเงินหลังจากการเกิดโรคระบาดโควิด19 ได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปแล้วมรสุมที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมาคือ Perfect Strom มรสุมทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจคาดเดาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาวะเศรษฐกิจถดถอย วิกฤตทางด้านอาหารและพลังงาน รวมถึงภาวะเงินเฟ้อ ที่ส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งแนวโน้มราคาทองคำ ตลาดหุ้นที่ผันผวน ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่แทบจะไปไม่รอด

สงครามยืดเยื้อระหว่างรัสเซียกับนาโต้

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติมหาอำนาจอย่างรัสเซียที่มีข้อพิพาทกับยูเครนโดยมีองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (Nato) อยู่เบื้องหลัง จะส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสงครามนี้เพราะนาโต้ปัจจุบันมีประเทศกว่า 26 ประเทศเป็นสมาชิก ซึ่งใน 26 ประเทศนี้มีสหรัฐอเมริกา และประเทศยักษ์ใหญ่จากทวีปยุโรปรวมอยู่ด้วย อาทิ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เป็นต้น การสู้รบเริ่มตั้งแต่ต้นปี 2022 จนถึงปัจจุบันโดยไม่มีทีท่าว่าจะสงบลง ทางรัสเซียบุกเข้าโจมตียูเครนที่แสดงท่าทีว่าจะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับนาโต้ ทางนาโต้ก็ตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจใส่รัสเซียงดทำการซื้อขาย แต่ปัญหาคือรัสเซียเป็นชาติที่ส่งออกพลังงานหลัก (ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน) ให้กับประเทศทางยุโรป รวมทั้งวิกฤตทางด้านอาหารรัสเซียและยูเครนมีอัตราการส่งออกข้าวสาลีสูงถึง 1 ใน 4 ของการส่งออกทั้งโลก และรัสเซียยังเป็นผู้ผลิตปุ๋ยสูงถึง 50 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็น 13 เปอร์เซ็นต์ของทั่วทั้งโลก หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อต่อไปจะส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ต่อเศรษฐกิจโลก

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe