1. Immigration

Henrik Radich Otkjær i Træningscenter – Deling af tips til strategisk teamledelse

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

I et marked fyldt med hård konkurrence og udfordringer er det ikke muligt at opnå overlegne resultater med en enkelt strategisk tilgang. Du har brug for en velstruktureret plan for at undgå potentielle kommunikationsnedbrud og effektivt pleje din teamindsats.
Udvikling af en positiv kultur og tilføjelse af klarhed til fælles værdier og overbevisninger kan hjælpe med at etablere et grundlag for et produktivt arbejdsmiljø. For at udvikle et stærkt visions- og missionsgrundlag besluttede jeg at gennemføre et udviklingsprogram i træningscentret, der gør os i stand til at danne et bæredygtigt team, der blomstrer i høj grad.

Udvikling af en positiv kultur og tilføjelse af klarhed til fælles værdier og overbevisninger kan hjælpe med at etablere et grundlag for et produktivt arbejdsmiljø. For at udvikle et stærkt visions- og missionsgrundlag besluttede jeg at gennemføre et udviklingsprogram i træningscentret, der gør os i stand til at danne et bæredygtigt team, der blomstrer i høj grad.

Gennemførte ‘Team Day'-program for strategisk planlægning og vækst

Vi har gennemført et ‘Team Day' eller ‘Company Day' program i vores organisation, procedurer fulgt af Henrik og Camilla Otkjær for at gøre forandringen til en kompatibel proces for hele teamet. Denne holdtræningssession er designet til at bringe unikke oplevelser, der kan hjælpe med at motivere hold til at nå deres fulde potentiale.

Måder at drive din teamindsats på

• Åben og ærlig kommunikation

Vær en rollemodel for hele teamet ved at udvikle en dynamisk kommunikationstilgang. Lyt til dit teams bekymringer og ideer, plus anerkend måder at tackle kommunikationshuller i medlemmerne.

• Løs konflikter

Sessionen blev etableret for at bygge et fundament for problematiske områder, der kræver tillid, samarbejde, mod og eksekvering. Den bruger en teamudviklingsmodel med tilhørende værktøjer og taktikker til at skabe den bedste teamkultur.

• Give betydning til træning

For at bidrage væsentligt til virksomhedens vækst, skal du være parat til at organisere træningssessioner for at hjælpe teams med at opnå en følelse af ansvarlighed og selvtillid. Personlig træning kan vise en massiv stigning i præstationsniveau, hvor individer kan bruge deres nye færdigheder.

Jeg kan ikke takke Henrik Radich nok for at støtte mit team gennem hele rejsen for at blive succesfuld.

 

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe