1. Entertainment

Học Bách khoa bằng ngoại ngữ: từ ‘của hiếm’ trở thành xu thế

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Học Bách khoa bằng ngoại ngữ: từ ‘của hiếm' trở thành xu thế

 

Tiếng Anh và tiếng Nhật là hai ngoại ngữ được đưa vào giảng dạy chính thức tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) từ năm 2006. Đến nay, xổ số hôm nay miền bắc việc học kỹ thuật bằng tiếng Anh và tiếng Nhật không còn là trở ngại với nhiều sinh viên.

 

Trường ĐH Bách khoa (ĐHBK) áp dụng tiếng Anh vào trong giảng dạy và học tập sớm nhất là đối với chương trình Tiên tiến (từ năm 2006) với ngôn ngữ giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, đề cương và môn học được chuyển giao từ ĐH Illinois danh tiếng của Mỹ. Tham gia xổ số hôm nay miền bắc giảng dạy là các giảng viên giỏi ĐHBK đã qua tu nghiệp tại nước ngoài. Hàng năm có các giáo sư từ ĐH Illinois sang giảng dạy một số môn.

 

Ra đời cùng năm với chương trình Tiên tiến còn có chương trình Chuyển tiếp quốc tế hợp tác với các ĐH danh tiếng của Úc và New Zealand như ĐH Queensland, ĐH Adelaide, ĐH Công nghệ Sydney, ĐH Otago. Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh xổ số hôm nay miền bắc trong giai đoạn đầu tại Trường ĐHBK lẫn khi chuyển tiếp du học sang ĐH đối tác nước ngoài.

 

Kế thừa mô hình thành công của chương trình Tiên tiến, từ năm 2014 tới nay Trường ĐHBK triển khai chương trình chất lượng cao cho 20 ngành đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao và đa dạng của thí sinh, đồng thời nâng cao năng lực xổ số hôm nay miền bắc cạnh tranh của sinh viên ĐHBK trên thị trường lao động quốc tế.

 

Là một trong những người đồng hành cùng chương trình Chất lượng cao ngay từ những ngày đầu vận hành, GS.TS. Phan Thanh Sơn Nam – trưởng Khoa Kỹ thuật Hóa học – nhấn mạnh ba lợi ích chính mà chương trình đem lại cho người học: giỏi tiếng Anh xổ số hôm nay miền bắc chuyên môn, được giảng viên sâu sát hơn nhờ lớp học sĩ số ít, được rèn luyện kỹ năng mềm và kỹ năng xã hội thiết thực cho công việc sau này.

 

Nói về chương trình Chất lượng cao, Phạm Lê Song Ngân, tốt nghiệp đầu ngành Kỹ thuật Máy tính khóa 2016, “nhớ nhất là học kỳ Pre-University giúp em trau dồi kỹ năng mềm thông qua rất nhiều hoạt động sinh viên”. Nhờ học chuyên môn bằng tiếng Anh và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học nên Ngân không khó để có được vị trí kỹ sư DFT xổ số hôm nay miền bắc (Design For Testability) chính thức tại Marvell Technology (Mỹ) ngay sau khi tốt nghiệp.

 

Đón đầu “cơn khát” nhân lực trình độ cao của Nhật Bản do tình trạng già hóa dân số, từ năm 2007, Trường ĐHBK đã tuyển sinh khóa đầu tiên cho chương trình Tăng cường Tiếng Nhật ngành Kỹ thuật Điện – điện tử. Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư Việt Nam giỏi chuyên môn, thông thạo ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, sẵn sàng hội nhập và cạnh tranh với kỹ sư bản địa ở nước sở tại. Chương trình đào tạo theo mô hình bán du học với 2,5 năm đầu tại Trường ĐHBK, học chuyên môn bằng tiếng Việt, tối học tiếng Nhật; 2 năm cuối chuyển tiếp sang ĐH Công nghệ Nagaoka, học hoàn toàn bằng tiếng Nhật.

 

Riêng đối với thị trường doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam, từ năm 2020 đến nay Trường ĐHBK phát triển thêm chương trình Chất lượng cao Tăng cường Tiếng Nhật cho hai ngành Khoa học Máy tính và Cơ Kỹ thuật. Đây là hai lĩnh vực được nhiều công ty Nhật tại Việt Nam săn đón tuyển dụng vì không nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành này biết tiếng Nhật, nhất là tiếng Nhật kỹ thuật.

 

PGS.TS. Bùi Hoài Thắng – trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐHBK – chia sẻ: “Chúng tôi đã lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai để giảng dạy sau tiếng Việt với yêu cầu không phải thấp – IELTS chính thức đạt 6.0 đối với chương trình Chất lượng cao và IELTS chuyển tiếp đạt 6.5 đối với chương trình Chuyển tiếp Quốc tế.

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe