1. Reviews

Hướng dẫn 9 cách soi cầu số đề miền Nam chính xác nhất từ các chuyên gia

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Với cách đánh này thì ta xem trong bảng kết quả ngày hôm trước có những cặp số nào kẹp giữa 2 số 0, 2 số 1, 2 số 8 không, nếu có thì đánh số ở giữa đó trong vòng 3 ngày. Cách soi cầu dự đoán xổ số miền trung chính xác 100 như trên khá đơn giản, ít phải tính toán hay theo dõi kết quả trong thời gian dài mà hiệu quả lại khá cao. Tuy nhiên cần nhớ là chỉ nuôi tối đa 3 ngày, nếu quá thời hạn trên mà chưa về thì ta chọn cầu khác.

Là cách dự đoán xổ số miền trung chính xác 100 dựa vào kết quả xổ số hôm trước, áp dụng với những giải có 4 hoặc 5 chữ số. Nếu thấy trong các giải được trao có giải nào mà kết quả chỉ có duy nhất 2 số ghép với nhau( thay vì 4,5 số khác biệt) thì ta sẽ sử dụng cặp lô đó để đánh trong 3 ngày tiếp theo. Cách soi cầu số đề theo giải đặc biệt thông qua phương pháp cộng dồn. Ví dụ giải đặc biệt hôm nay cho kết quả 690421 tổng cộng dồn ta được số 5.

Tổng hợp các tổng này so với dãy số từ 0-9 ta thấy xót những số nào, sử dụng những số còn thiếu đó lập dự đoán xổ số miền trung chính xác 100 tương ứng. Cách soi cầu số đề miền Nam như sau khi thấy đầu 7 và đuôi giải 7 của kết quả giải xổ số của 1 hoặc 2 tỉnh bằng nhau thì lấy số đó kết hợp với số giữa của các tỉnh trong cùng ngày và nuôi lô cho hôm sau.

Ví dụ ta có ngày 12 tháng 5 theo cách soi cầu trên ta có dàn lô 12, 17, 71, 07, 70 để nuôi cho ngày tiếp theo. Với cách dự đoán xổ số miền trung chính xác 100 này thì phải sử dụng bảng kết quả xổ số trước đó của một tỉnh cụ thể để dự đoán. Các chuyên gia nhận thấy rằng kết quả giải 8 đã về sẽ rơi lại và lộn lại cách tuần .

Áp dụng công thức này người chơi sẽ lấy kết quả về giải 8 để nuôi cho tuần sau đối với dự đoán xổ số miền trung chính xác 100. Đặc biệt đối với đài TP HCM để chắc ăn người chơi nên cược các kỳ mở thưởng. So sánh với 6 giải đặc biệt quay số các ngày trước đó ta được lần lượt các tổng tương ứng.

Soi cầu theo xiên 2, xiên 3 là cách soi cầu dựa vào các cặp số hay đi cùng nhau. Các cặp lô này được chỉ ra theo kinh nghiệm và phương pháp thống kê số liệu trong thời gian dài. Đây cũng là cách soi dự đoán xổ số miền trung chính xác 100 thường được anh em lựa chọn bởi vừa nhanh vừa đơn giản.

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe