1. Business

Hur viktig är ljussättning vid fotografering?

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Till de människor som är aktivt involverade i fotografering, ni bör veta hur viktig ljussättning är för att fånga den bästa möjliga bilden. Ljussättning är utan tvekan en av fotografins största utmaningar och det finns många fotografer som har svårt att ställa in sina ljuskällor. Så, här kommer en guide om hur du kan använda dig av ljus i din fotografering:

Försök att börja med en naturlig ljuskälla: Som nybörjare är det alltid en bra idé att börja med naturlig ljuskälla. Det naturliga ljuset förändras sakta under dagen men ger en enklare möjlighet att fånga ljuset. Detta ger dig mycket utrymme att experimentera med ljusets riktning. Försök att ta dina bilder vid en fördelaktig tidpunkt på dagen för att få det bästa möjliga ljuset. Detta kommer att ge dig ett betydligt bättre resultat. Du kommer också att kunna fånga bilderna på ett vackrare sätt i naturligt ljus, speciellt under utomhusfotograferingar. Du kommer också att lära dig hur du använder naturligt ljus genom att gå en fotokurs.

Förstå vikten av belysning: Det är mycket viktigt för dig att välja position för din belysning eftersom det har en stor roll för att bestämma bildens stämning. Du kan prova att justera belysningspositionen för att säkerställa att en skugga inte kastas på fel ställe. Du kan också använda olika ljuskällor för att lätta upp vissa delar eller skuggor. Du bör veta Vad är exponering för att enklare kunna fokusera på ditt motiv istället för kameratekniken.

 

fotokurssteg2.jpg

Förstå skillnaden mellan mjukt och hårt ljus: Som professionell fotograf är det verkligen viktigt för dig att veta skillnaden mellan hårt ljus och mjukt ljus. Hårt ljus ger bilderna mer kontrast medan mjukt ljus kommer att minska kontrasten och skillanden mellan det ljusa och mörka minskar. Detta spelar en stor roll för att bestämma vilken typ av bilder som du vill erhålla. Du kan också experimentera med olika typer av belysning för att skapa olika känslor. Du kan också lära dig om hårt ljus och mjukt hårt på en Fotokurs Distans.

Använd diffusorer och reflektorer: Fotografer använder reflektorer och diffusorer ofta när de ska fånga sina bilder. Diffusorer används främst över en ljuskälla för att sprida ljuset på ett jämnt sätt och minska dess intensitet. Reflektorer kan användas både inomhus och utomhus för att reflektera ljuset på motivet så att objektet träder fram eller att fylla ut skuggor som blir för mörka eller för mycket kontrast.

Ta en fotokurs online och lär dig om ljuset i din fotografering.

 

För mer information:-

Lightroom kurs

Kurs fotografering

Köpa kamera

 

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe