1. Business

Hurda Alan Hurdacı Firma

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Hurdacı, genel hatlarıyla metal aksamlarını yada metal atıkları toplayan kişidir. Hurdacılık, özelliğini kaybetmiş, çalışmayan ve artık kullanılamayacak olan materyallerin geri dönüşüme yine kazandırılması için toplanma aşamasıdır.

Genel olarak hurdacılar, topladıkları hurdaları ayrıştırma merkezine götürerek alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve nikel benzer biçimde maden gruplarına ayırarak biriktirmektedirler. Belli bir tonaja ulaştıktan sonra hurdacı geri dönüşüm tesislerine götürerek oralarda eritilme işlemleri yapılır.

Hurda Alüminyum: Atık alüminyum küçük parçacıklar hâlinde doğranır. Daha sonrasında bu parçalar büyük ocaklarda eritilerek, dökme alüminyum üretilir.

Bu sayede atık alüminyum, saf alüminyum ile neredeyse aynı hâle gelir ve üretimde kullanılabilir. 1 ton metal atığın geri dönüştürülmesi sonucunda 1300 kilo ham madde tasarrufu sağlanır. Örneğin; Türkiye'de yıllık olarak toplam 2 milyon tona ulaşmaktadır.

Hurda Beton: Beton parçalar, felaket alanlarından toplanarak kırma makinalarının bulunmuş olduğu yerlere getirilir. Kırma işleminden sonrasında ufak parçalar, yeni işlerde çakıl olarak kullanılır. Bağcılar hurdacı firmaları Parçalanmış beton, şayet muhteviyatında katkı maddeleri yoksa yeni beton için kuru harç olarak da kullanılabilir.

Hurda Kâğıt: Kâğıt ilk önce kâğıt hamuru hazırlamak için su içerisinde liflerine ayrılır. Eğer gerekirse içindeki lif olmayan yabancı maddeler için temizleme işlemine doğal olarak tutulur. Mürekkep ayırıcı olarak, sodyum hidroksit veya sodyum karbonat kullanılır.

Daha sonra hazır olan kâğıt lifleri, geri dönüşmüş kâğıt üretiminde kullanılır. 1 ton kullanılmış kâğıt atığının geri dönüşümü cevabında, 16 tane yetişmiş çam ağacı ve 85 metrekarelik ormanlık alan tahrip edilmeyecektir.

Örneğin; Türkiye genelinde yılda 80 milyon çam ağacı ve 40.000 hektar ormanlık arazi korunmuş olabilecektir.

Hurda Plastik: Plastik atıklar ilk önce cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Cinslerine bakılırsa ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma makinelerinde kırılıp minik parçalara ayrılır.

İşletmeler bu parçaları direkt belli oranlarda, orijinal ham madde ile karışmasını sağlayarak üretim işleminde kullanabildiği gibi; yine eritip katkı maddeleri katarak ikinci derslik ham madde olarak da kullanabilir.

1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü sonucunda 14000 kWh enerji tasarrufu sağlanmış olur. Örneğin; Türkiye genelinde tasarruf edilebilecek enerji miktarı yıllık 4 Milyon Megawatt saattir (MWh). Özellikle arnavutköy hurdacı firmalarının bu tasarrufa katkıları büyüktür.

Hurda Cam: Cam atıklar (şişe, kavanoz vb.) toplama kutularında toplanır ve bu atıklar renklerine bakılırsa ayrılarak geri dönüşüm tesislerine verilir. Burada atık ve katkı maddelerinden ayrılır.

Burada cam kırılır ve ham madde karışımına karıştırılarak eritme ocaklarına dökülür. Bu şekilde yeniden cam olarak kullanıma geçer. Kırılan cam, beton katkısı ve camasfalt olarak da kullanılmaktadır.

Camasfalta %30 civarında geri dönüşmüş cam katılmaktadır. Cam bu halde sonsuz bir döngü arasında geri dönüştürülebilir, yapısında deforme olmaz. 1 ton cam atığının geri dönüşümü sonucu 100 litre benzin tasarrufu sağlanmaktadır.

Örneğin; Türkiye genelindeki cam atıkların geri dönüştürülmesinden senelik 15 milyon litre benzin tasarruf edilebilecektir.

Hurda Solvent Bazlı Atıklar: Solvent bazlı atıklar kaynama noktaları farkından yararlanılarak geri dönüşümleri sağlanmaktadır. Kirletici maddelerden solventi temizlemek için kaynama noktasına kadar solvent içeren kirleticili madde ısıtılarak solvent buharlaştırılır ve buhar yeniden soğutularak sıvı hâle getirilir.

Bu sayede solvent kirletici diğer maddelerden temizlenmiş olur. İmalat sırasında açığa çıkan bu atık solventlerin geri dönüşümü ebedi bir şekilde devam etmektedir. Çünkü arıtılıp temizlenen solventler eski özelliklerinden ayrılmadan tekrar saf hâllerine geri dönmektedirler.

Genel atık akışından geri dönüştürülen maddeleri toplamak için, kamu yararı ile devlet kolaylığı ve harcaması arasındaki değiş tokuş yelpazesinde farklı yerleri işgal eden bir dizi sistem uygulanmıştır.

Toplamanın üç ana grubu bırakma merkezleri, geri alım merkezleri ve kaldırım kenarında toplama[9] şeklindedir. Geri dönüşüm maliyetinin ortalama üçte ikisi toplama aşamasında gerçekleşir.[10]

Hurda Toplama

Canberra, Avustralya'da bir geri dönüşüm kutusu içeriğini toplayan bir geri dönüşüm kamyonu

Tomaszów Mazowiecki, Polonya'da ayrılmış çöp konteynırlarının boşaltılması
Kaldırım kenarı toplama, sıklıkla geri dönüştürülen malzemelerin muamele esnasında nerede sıralandığı ve temizlendiğine nazaran farklılık yayınlayan, pek çok farklı sistemi kapsar. Hurda bakır en değerlisidir.

Ana kategoriler, komplike atık toplama, karıştırılmış geri dönüştürülebilir maddeler ve kaynak ayırmadır. Bir atık toplama aracı çoğu zaman atıkları alır. En yakın hurda bakır alan hurdacı firması olarak yüksek fiyat veriyoruz.

Karışık atık toplamada, geri kazanılan atıklar geri kalan atıklarla karıştırılarak toplanır ve istenilen malzemeler ayrıştırılarak merkezi bir ayrıştırma tesisinde temizlenir. Bu, büyük miktarda geri dönüştürülebilir atığın (özellikle kağıt) yine işlenemeyecek kadar kirli olmasına neden olur, sadece avantajları da vardır.

Kentin geri dönüştürülen atıkların ayrı toplanması için ödeme yapmasına gerek kalmamıştır, halk eğitimine gereksinim yoktur ve belirli malzemelerin geri dönüştürülebilirliğindeki herhangi bir değişim, ayırma işleminin gerçekleştiği yerde uygulanır.[9]

Karıştırılmış veya tek-akışlı sistemde, geri dönüştürülebilir maddeler karıştırılır sadece geri dönüştürülemeyen atıklardan ayrı tutulur. Bu, toplama sonrası temizlik ihtiyacını büyük seviyede azaltır, sadece hangi malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğu mevzusunda halk eğitimi gerektirir. Profesyonel istanbul hurdacı firmamızı mutlaka arayınız.

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe