Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Permanente verwarming
Wij hebben verschillende kachels die perfect zijn voor permanente verwarming. Dit zijn elektrische verwarmingen zoals convectorkachels en infrarood verwarmingen die jouw huis heerlijk verwarmen. Deze verwarmingen kunnen aan de muur bevestigd worden. Ze zijn energiezuinig en bovendien mooi om in huis te hebben.

Veel van deze kachels en infraroodpanelen zijn ook slim. Je kunt zo de kachel makkelijk overal bedienen met je smartphone.

Daarnaast hebben deze verwarmingen een thermostaat en een weektimer. Zo kun je de kachel instellen zodat elke dag op een bepaalde tijd de verwarming aan en uit gaat!0

 

Infrarood verwarming
Infrarood verwarming zijn verwarmingspanelen die infraroodstraling uitstraling. Deze lange golf infraroodstraling geeft dezelfde warmte als de zon, en voelt dus heerlijk aan op je huid. Zo verwarmen de infrarood panelen jou als persoon, maar niet de lucht in de ruimte.

Infrarood verwarming is daarom ideaal om te gebruiken op die plekken waar je vaak bent. Dus bij de zithoek, in je kantoor of boven de eettafel. En het mooie? Je kunt ze ook nog eens met je smartphone bedienen!

Op onze informatiepagina kun je nog meer lezen over infrarood verwarming.

0

https://eurom.nl/
Do you like Eurom's articles? Follow on social!

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe