Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Jak prawidłowo dobrać lupy stomatologiczne ?

Lupy stomatologiczne przeczytaj zanim kupisz. Co warto wiedzieć?
Lupy stomatologiczne to bez wątpienia jedno z największych udogodnień w pracy stomatologów. Zdecydowanie podnoszą komfort pracy i pomagają przy zabiegach.

Jak prawidłowo dobrać lupy stomatologiczne ?
Zbadaj wzrok – lupy dobiera się podobnie jak okulary korekcyjne. Krótko bądź dalekowzroczność mają wpływ na ustalenie właściwej odległości ogniskowej.
Charakter wykonywanej pracy – w zależności jaką pracę przy pacjencie wykonujemy, jakiego powiększenia oczekujemy.
Pozycja – w jakiej pracujemy z pacjentem. Jaki jest dystans pomiędzy nami, a pacjentem na unicie stomatologicznym.
Są to trzy najważniejsze czynniki od których zależny będzie odpowiedni dobór lupy. Nieprawidłowe dobrane lupy będą miały negatywny wpływ na odpowiednią postawę podczas zabiegów, co z kolei przyczyni się do problemów z kręgosłupem. Źle dobrane lupy mogą również powiększyć wadę wzroku.

Co należy wiedzieć przed zakupem lup stomatologicznych ?
Zanim kupimy lupy zabiegowe będziemy musieli ustalić dwa najważniejsze parametry jakimi są ogniskowa i powiększenie. Parametry ustalane są w fabryce podczas produkcji, a klient nie będzie miał możliwości zmian po dokonanym zakupie. Stąd bardzo ważne jest, aby zarówno ogniskowa jak i powiększenie były dobrane idealnie.

Ogniskowa – lupy okularowe lekarskie
Ogniskowa to odległość między oczami lekarza a jamą ustną pacjenta. Jest zależna od naszych preferencji, wzrostu i rodzaju wykonywanej pracy. Zazwyczaj wynosi od 30 do 55 cm. Dobór ogniskowej ma charakter bardzo indywidualny. Lekarze niżsi niż 180cm wybierają częściej lupy zabiegowe z ogniskową około 34cm. Wyżsi natomiast wybierają lupy o ogniskowej powyżej 42cm. Jednak nie jest to reguła.

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe