Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Wśród lamp medycznych szczególnie polecamy lampy zabiegowe LED. Jednym z polecanych producentów lamp medycznych LED jest firma Minston oraz Lid. Produkowane są przez nią lampy diagnostyczne LED, lampy medyczne LED, a wśród nich także lampy medyczne bezcieniowe. Takie lampy idealnie nadają się dla ginekologii, wspaniale sprawdzają się przy małych zabiegach, w diagnostyce medycznej, w praktyce weterynaryjnej, a także w gabinetach kosmetycznych.

Pozwala to na łatwe ich przemieszczanie i przesuwanie. Wszystkie elementy lamp zabiegowych LED są wykonane w technologii umożliwiającej łatwe mycie i dezynfekcję, a to daje gwarancję, że gabinet będzie utrzymany w nienagannej czystości i sterylności, co jest szczególnie ważne w gabinetach, w których wykonywane są zabiegi. Zapraszamy na krótki FILM porównujący oświetlenie lamp medycznych dostępnych w naszej firmie.

Wykorzystywanie przy zabiegach lamp bezcieniowych sprawia, że wykonywanie zabiegu nie będzie utrudnione przez ograniczoną widoczność, co również znacznie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu przez lekarza. W naszym sklepie oferujemy wyłącznie lampy medyczne posiadające gwarancje producenta, a także certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży oraz użytku na terenie Unii Europejskiej.

W zależności od potrzeb lampy różnią się również rodzajem i barwą światła. Do wyboru mamy lampy ze światłem: halogenowym, ledowym.

Nowoczesne lampy operacyjne bezcieniowe wyposażone są w oprawy oświetleniowe z diodami LED. Dzięki tej technologii uzyskujemy źródło światła o długiej żywotności oraz niskim zużyciu prądu. Diody LED dają profesjonalne światło z jasnym strumieniem świetlnym o wysokich parametrach.
Oświetlenie halogenowe jest również dobrym źródłem światła, niestety charakteryzuje się krótszą żywotnością. Żarówki halogenowe emitują ciepło i bez rozwiązania pozwalającego odprowadzać ciepło, mogą nagrzewać oświetlane pole.

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe