Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Kübra Güran Yiğitbaşı, 1979 yılında Ankara'da doğmuştur. Babasının kamu görevi nedeniyle çocukluğu ve ilkokul eğitimi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ve ilçelerinde geçmiştir. Eğitim hayatının devamında ise babasının İçişleri Bakanlığı'ndaki görevi nedeniyle Ankara'da eğitimine devam etmiş ve Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur.

Kübra Güran Yiğitbaşı Eğitim

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisansını “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” başlıklı çalışmasıyla gerçekleştirmiştir. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde doktorasını tamamlamış ve “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı tezle doktor unvanını elde etmiştir.

Kübra Güran Yiğitbaşı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmış, ardından aynı bölümde Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında üniversite içinde çeşitli idari görevler üstlenmiş, dekan yardımcılığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi pozisyonlarda bulunmuştur.

Kübra Güran Yiğitbaşı, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde çeşitli dersler vermiştir. Bu dersler arasında Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi konular yer almaktadır.

2016 yılında “Kalplerin Direnişi” adlı belgeseli 15 Temmuz temasıyla Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş ve TRT Belgesel kanalında yayınlanmıştır. 2018 yılında “Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım” isimli kitabı yayımlanan Yiğitbaşı, aynı yıl hazırladığı “Dijital Çağda E-beveynlik” adlı programı 13 bölüm halinde TRT'de sunmuştur.

Kübra Güran Yiğitbaşı, kadın kooperatiflerinin yaygınlaşması ve kadın istihdamının artırılması konularında yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir. 2019 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak atanmış, bakanlık bünyesinde kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi, şiddetle mücadele ve kadın istihdamını artırma gibi önemli alanlarda çalışmalara katkı sağlamıştır. Aynı zamanda aile eğitim programlarının yürütülmesi ve aile güçlendirme çalışmalarının koordinasyonunu da üstlenmiştir.

Kübra Güran Yiğitbaşı, 12 Mayıs 2022 tarihinde Afyonkarahisar Valisi olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk annesidir.

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe