Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

KVM Switch (KVM ย่อมาจากคีย์บอร์ด วิดีโอ และเมาส์) เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงซีพียูหลายตัวจากคีย์บอร์ด เมาส์ และจอภาพเพียงตัวเดียวหรือหลายตัว ยูนิตสวิตช์ KVM แบบย้อนกลับทำงานในลักษณะที่ควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งได้จากหลายตำแหน่ง (แป้นพิมพ์ เมาส์ และจอภาพ) Mikrotik Router

KVM บน Cat5 เป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในเทคโนโลยี KVM Cat5 kvm ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องผ่านสาย cat5 / cat5e/cat6 UTP กับสวิตช์และการควบคุมจากแป้นพิมพ์ วิดีโอ และเมาส์เพียงเครื่องเดียว สวิตช์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ใช้ เช่น ขจัดปัญหาสายเคเบิลที่ยุ่งเหยิง บรรลุระยะห่างระหว่างเซิร์ฟเวอร์และสวิตช์ที่ยาวขึ้น การจัดการสายเคเบิลที่ดีขึ้น ความหนาแน่นที่สูงขึ้น และความสามารถหลายแพลตฟอร์ม

over IP นี้มีรูปแบบและหน้าที่คล้ายคลึงกันของ KVM แบบดั้งเดิม อนุญาตให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องเชื่อมต่อกับสวิตช์ kvm และควบคุมโดยสถานีคีย์บอร์ด วิดีโอ และเมาส์ของผู้ใช้คนเดียว ความแตกต่างคือ Remote Access Server ได้เพิ่มฟังก์ชัน IP ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อผ่านเบราว์เซอร์ที่ปลอดภัย 128 บิตได้จากทุกที่ในโลกผ่าน IP (SSL v3, RSA, AES, HTTP, HTTPs, CSR) สิ่งนี้แปลเป็นการจัดการเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลที่คุ้มค่า อีกตัวเลือกหนึ่งที่ผสานรวมเทคโนโลยีนี้เข้ากับชั้นวาง USB KVM Drawer หรือ PS2 KVM Drawer ได้อย่างราบรื่น หน่วยเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ต้องการการเข้าถึงระยะไกล เช่น ศูนย์บัญชาการ ทหาร การรักษาความปลอดภัย ห้องเซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ข้อมูล ห้องประชุม ธนาคาร ศูนย์ควบคุม หน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเชิงพาณิชย์ Ubiquiti AmpliFi instant Router

นอกเหนือจากการนำเสนอสวิตช์ที่หลากหลาย เช่น PS2 KVMs, DVI KVMs, HDMI KVMs, KVM over IP และ KVM over Cat5 มีร้านค้าออนไลน์มากมายที่เสนอการออกแบบระบบแบบกำหนดเองสำหรับแอปพลิเคชันการจัดการเซิร์ฟเวอร์ พนักงานขายและวิศวกรที่ร้านค้าเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญ KVM ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมนี้ พวกเขาเก่งในการจัดหาไดอะแกรม ใบเสนอราคา การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนการตอบสนองครั้งแรกสำหรับการดูแลลูกค้าที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

เยี่ยมชมที่นี่: การใช้งาน AmpliFi instant Router

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe