1. SEO

LCD Ekran Çerçevesi ve Tutunma Boruları Üretimi

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

 Toplu taşıma sektöründe oldukça önemli parçalar üreten Grebo otomotiv çeşitli paslanmaz ve alüminyum içerikli üretimleri ile ulaşım sektöründe önemli rol oynar. Birçok tren, otobüs, banliyö, tramvay, metro gibi karayolu ulaşımında kullanılan araçların elektrik sistemi, güç kaynağı, LCD ekran çerçevesi gibi üretimler ile ulaşım araçlarının önemli küçük parçalarının seri üretimleri ile oldukça başarılı üreticilerdendir. Birçok köklü firmaya tedarik sağlayan Grebo otomotiv sektöründe oldukça iddialı üreticilerdendir. LCD ekran çerçevesi modern ve yüksek teknolojiye sahip otobüs gibi ulaşım araçlarında yolculara hedef bilgileri, rota haritaları ve diğer önemli ayrıntılar gibi bilgileri görüntülemek için kullanılır. Bunun yanında tutunma boruları da tren, otobüs, metro, banliyö, tramvay gibi ulaşım araçlarında ayakta seyahat eden yolcuların güvenle yolculuk yapması için seri üretimler ile paslanmaz çelik borular otobüs hareket halindeyken yolcuların dengelerini korumalarına yardımcı olmak, otobüse binen veya inen yolcular için destek sağlamak aynı zaman da ayakta durması gereken yolculara yardımcı olmak gibi önemli işlevlere sahiptir. Seri üretim ile birçok ulaşım firmasına tedarik sağlayan Grebo Otomotiv çeşitli birçok paslanmaz üretimleri ile hizmet vermektedir.  

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe