Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Một hệ thống mạng máy tính được gọi là LAN (Local Area Network) cho phép các thiết bị kết nối với nhau và giao tiếp với nhau để chia sẻ dữ liệu. Thông thường, cáp mạng hoặc kết nối không dây, còn được gọi là Wi-Fi, được sử dụng để kết nối trong mạng LAN. Đó có thể là một văn phòng, một ngôi nhà riêng hoặc một trường học.

Mạng LAN là gì?

Mạng LAN (Local Area Network) chỉ bao gồm một khu vực nhỏ, chẳng hạn như văn phòng, nhà riêng, trường học, phòng game hoặc cơ sở kinh doanh. Phạm vi của mạng LAN thường không vượt quá 100m, điều này đối lập với internet – nơi mọi người giao tiếp với nhau thông qua website hoặc mạng xã hội – có phạm vi toàn cầu.

Các thiết bị máy tính trong phạm vi này có thể kết nối và giao tiếp với nhau thông qua mạng LAN để chia sẻ tài nguyên và dữ liệu. Tuy nhiên, mạng LAN sẽ sử dụng mạng Internet để trao đổi dữ liệu nếu các máy tính ở khoảng cách xa hơn muốn kết nối với nhau.

Với những thông tin trên, bạn có thể thấy mạng LAN mang lại rất nhiều lợi ích. Chính vì thế mà mạng LAN được sử dụng rất nhiều. Những lý do khiến cho mạng LAN phổ biến như vậy sẽ được Terus đề cập ngay bên dưới:

  • Chia sẻ tài nguyên: các thiết bị có thể chia sẻ dữ liệu, phần cứng (máy in, máy quét,…) và ứng dụng với nhau.
  • Trao đổi thông tin: các thành viên trong mạng có thể gửi và nhận thông tin, email, tin nhắn nhanh chóng.
  • Quản lý dữ liệu: các tệp tin và dữ liệu có thể được lưu trữ tập trung và quản lý dễ dàng.
  • Tích hợp ứng dụng: các ứng dụng có thể được cài đặt và sử dụng trên toàn bộ mạng.
  • Bảo mật dữ liệu: mạng LAN có thể được quản lý và bảo mật tốt hơn so với các kết nối internet.
  • Quản lý mạng dễ dàng: việc giám sát, cấu hình và khắc phục sự cố mạng trở nên dễ dàng hơn.

Nhìn chung, mạng LAN hiện đang là giải pháp tối ưu nhất trong việc chia sẻ thông tin, truyền dữ liệu, tài nguyên trong môi trường cục bộ. 

Tìm hiểu thêm về Mạng LAN Là Gì? Những Lợi Ích LAN Mang Lại Là Gì?

Các dịch vụ tại Terus:

Quản trị website:

·        Mua SSL

·        Chăm sóc website

·        Đăng ký Bộ Công Thương

·        Nâng cấp hosting

·        Email doanh nghiệp

Digital Marketing:

·        Facebook Ads

·        Google Ads

·        SEO Tổng Thể

Thiết kế website:

·        Thiết kế website chuẩn Insight

·        Thiết kế website theo yêu cầu

Thiết kế phần mềm:

·        Lập trình Web App theo yêu cầu

·        Lập trình phần mềm theo yêu cầu

·        Thiết kế App Mobile

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe