Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Marka tescilinin avantajları nelerdir? Tüketicilerin zihninde ki algıların toplamına marka denmektedir. Klasik tanımı ile bir işletmenin hizmet ve malların bir başka işletmenin hizmet ve malların ayırt etmesine yarayan, sözcükler, şekiller, kişi adları, sayılar gibi işaretler markayı oluşturmaktadır. Marka, çizim ile görünen veya benzer bir şekilde ifade edilen, baskı yöntemi ile yayınlanan ve çoğaltılan her türlü işaretleri içermektedir.

Marka Tescili Ne Anlama Geliyor?

Markaların tescil edilmesi, markanın sahibi tarafından kullanımların tekelleştirilmesi, marka sahibinin belirlemiş olduğu ve haksız kullanımların önüne geçilmesi için fırsat manasına gelmektedir. Marka tescil işlemleri için Türk Patent Enstitüsü’ne müracaat yapılması gerekir. Bu müracaatlar Enstitü tarafından incelenmektedir. İnceleme olumlu olursa marka, tescil edeceği üçüncü şahısların dikkatine ilan eder. Üç aylık bir ilan süresinde itiraz edilmeyen markalar TPE tarafından kabul edilerek belgeye bağlanmaktadır.

Marka Tescilinin Avantajları Nelerdir?

Marka tescili sahipleri, markaların tescil kapsamında hizmet ve mal için marka sahiplerinin izni dışındaki her çeşit kullanıma önleme hakkı bulunmaktadır. Markanın sahipleri markayı kendisi kullanabilir ayrıca başkalarına da markayı kullanımına izin verebilmektedir. Markanın marka sahibinin izni olmadan kullanımına karşı 556 Sayılı KHK’de önemli yaptırımlar yapılmaktadır.

Eğer sizlerde marka tescili başvuruları hakkında bilgi almak isterseniz eğer eforpatent.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Efor Patent tescili şirketi marka tescili, patent/faydalı model ve uluslararası patent hizmetlerini yapmaktadır.

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe