Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Mesleki yeterlilik belgesi nedir nasıl alınır? Bazı tehlikeli meslekler ve işler, sizlerden mesleki yeterlilik belgesi talep eder. Mesleki Yeterlilik Kurumları tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları bulunur. Kalite güvencesi sağlanan bir sistem aracılığı ile güvenilir, adil ve tarafsız yapılan değerlendirmeler sonuçlarında kişilere verilmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan vatandaşlar, nereden ve nasıl alınacağını araştırma yapmaktadır. Kariyer Belgelendirme sitesinde bu konuda yardım edici bilgileri edinebilirsiniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşları, yetki kapsamlında yer alan ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara göre yürütülmüş olan ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişiler için düzenlenmiş ve bireylerin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımları (beceri yetkinlik ve bilgi) sahip olduklarını gösteren belgelerdir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Bireyler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için belge almak istenilen meslek gruplarına ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterlilikte belgelendirme ve sınavlar yapmak üzere yetkilendirilen belgelendirme kuruluşunun bulunması gerekir. Adaylar, belge almak için istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesi üzerinden yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden arama yaparak öğrenebilirler.

Belgelendirme ve sınav sürecinin tamamı yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca yürütülmektedir. Kişiler sınav başvurusunda belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapması gerekir. Ulusal yeterliliklere göre yürütülen performans ve teorik dayalı sınavlarda başarılı olan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alır.

Kariyer Belgelendirme ile MYB sorgulama ve sınavlar hakkında daha detaylı bilgiler edinebilir. Bunun için kariyerbelgelendirme.net linkine göz atabilirler.

http://kariyerbelgelendirme.net/kariyer/emlak-mesleki-yeterlilik-belgesi/ 

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe