Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Mide ameliyatı, mide ile ilgili sorunları çözmek için yapılan bir ameliyat türüdür. Bu sorunlar genellikle mide küçültme, mide bypassı ve gastrik banda bağlı olabilir. Bu ameliyatlar genellikle obezite, reflü hastalığı, mide kanseri, duodenal ülser veya Crohn hastalığı gibi ciddi mide rahatsızlıkları tedavi edildiğinde gerçekleştirilir.

Bu ameliyat türü ilk olarak cerrahi müdahale gerektiren obezite hastaları için geliştirilmiştir. Bu durumlarda, mide küçültme cerrahisi ya da bypass işlemi işe yarayabilir. Bu işlemler ikinci bir seçenek haline gelen hastalar için de denenebilir.

Mide ameliyatının başka bir yararı, duodenal ülser veya reflü hastalığı olan hastaların tedavisinde kullanılmasıdır. Mide bypassı, yemek borusuna uzanan mide deliğinde bir koruyucu kapak oluşturarak reflüyü önleyebilir. Obez olmayan hastalar için de bu yöntem uygun olabilir.

Farklı Mide Ameliyatı Yöntemleri Nelerdir?

Obezite günümüzde en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Birçok durumda diyet ve egzersiz genellikle yeterli olmaz. Bu durumlarda obezite cerrahisi yardımcı olabilir. Ancak, obezite cerrahisinin birçok farklı yöntemi vardır ve doğru olanı seçmek zor olabilir. Mide küçültme ameliyatı, tüp mide ameliyatı sıkça tercih edilmektedir. Tüp mide ameliyatı Ankara için ibrahimsakcak.com a giriş yapabilirsiniz.

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe