Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Pakopelit tarjoavat pelaajille lyömättömän viihdykkeen lisäksi paljon muitakin etuja. Monet yritykset käyttävät pakopelejä team building – harjotuksena vahvistaakseen ryhmän keskinäistä kommunikaatiota ja rikkoakseen jään toisilleen vielä hieman vieraiden työtekijöiden välillä.

Ryhmäyttämisharjoituksen tavoitteena on opettaa työntekijöitä ratkomaan erilaisia pulmia ja ongelmia tiiminsä kesken tehokkaalla ja luovalla tavalla. Escape room pelit soveltuvat mainiosti tähän tarkoitukseen, sillä tiimityö, luovuus ja tehokkuus ovat tärkeimpiä asioita pakopelejä pelatessa. Pankkiryöstö on yksi suosituimmista teemoistamme yritysryhmien keskuudessa ja tarjoaa pelaajille hauskan ja opettavaisen tilaisuuden hioa taitojaan tiiminsä kesken..

Myös jännittävät kauhuhuoneet sopivat mainiosti team building – harjoitukseen.

Ei liene yllätys että suosituimmat pakopelit Helsingissä ovat usein möröllisiä kauhupelejä. Tiimisi lukitaan riivattuun kartanoon, karmivaan mielisairaalaan tai kolkkoon vankityrmään, jonka pimeissä nurkissa vaanii mörkö.

Pakenemiseen on aikaa vain tunti ja sinun tulee tässä ajassa seurata huoneeseen piilotettuja johtolankoja ja ratkoa tehtävät tiimisi kanssa, mörön vaaniessa kintereillänne. Jokainen tehtävä tulee ratkaista, jotta tiimisi löytää avaimen, jonka avulla pääsette pakenemaan kauheaa kohtaloanne.

Minkälaisia taitoja sitten tarvitaan mörön kynsistä pakenemiseen? 

Kommunikaatio on myös kauhuhuoneissa yksi tärkeimmistä asioista. Pelaajat joutuvat välillä mahdollisesti jakautumaan pienempiin ryhmiin, levittäytymään ympäri huonetta ja kommunikoimaan tärkeät havainnot toisilleen, jotta jokainen johtolanka löytyy ja kätketyn avaimen piilopaikka ratkeaa.

Tämän kaltainen peli rohkaisee pelaajia ottamaan kontaktia toisiinsa ja kommunikoimaan keskenään sujuvasti, jotta ryhmä voi voittaa pelin yhdessä ja pääsee pakenemaan huoneesta ajoissa. Tässä korostuu myös hienosti tiimityön tärkeys, sillä ilman sitä ryhmä ei voisi onnistua tehtävässään.

Perinteiset möröttömät pakopelit ovat puolestaan loistavaa tekemistä helsinki ja sopivat mainiosti koko perheen kesken pelattaviksi. Koko perheelle sopivat teemat voit valita kätevästi nettisivuiltamme ja neuvomme myös aina mielellämme.

Tiimin rakentamiseen tarkoitetut pelit tarjoavat sinulle mahdollisuuden ajatella luovasti ns. “boksin ulkopuolella” ja saat myös mahdollisuuden käyttää aivojasi tavalla, joka on harvinaista arkielämässä. On tullut aika päästää harmaat aivosolusi valloilleen ja etsiä vastauksia kysmyksiin, jotka johdattavat sinut ratkaisemaan erilaiset tehtävät ja arvoitukset.

Escape room pelit tempaavat sinut hetkeksi pois sorvin ääreltä ja asettavat sinut tilanteeseen, jossa sinun täytyy käyttää hyväksesi saatavilla olevaa tietoa, sekä kysyä neuvoja ja ideoita toisilta pelaajilta ja katsoa, minkälaiset ratkaisut toimivat.

Voit ottaa johtajan tai seuraajan roolin.     

Pakopelit tasoittavat tiimin keskinäistä hierarkiaa ja asettavat sinut ja pomosi yhdenvertaiseen asemaan. Team building – harjoitus saattaa tuoda esille esimerkiksi luontaiset johtamistaitosi, joiden avulla voit päästä loistamaan pelissä ja saattamaan tiimisi onnistuneesti ulos huoneesta.

Pelissä voi tulla eteen myös tilanne, jolloin ryhmässä on monta innokasta johtajaa. Näissä tilanteissa ryhmän kannattaa sopia keskenään, kuka ottaa ohjat mistäkin asiasta, jotta peli etenee loogisesti eikä saman sopan kimpussa ole liian monta kokkia. Tällainen tilanne opettaa työtiimiä sopimaan ja määrittelemään roolit selkeästi ja auttaa myös käsittelemään sopuisasti johtamiseen liittyviä pulmia, joita voi joskus olla vaikea muuten käsitellä.

Escape room pelit keskittyvät sujuvan tiimityön vahvistamiseen ja hyvän ryhmähengen luomiseen. Kun pelaaja kokee olevansa tiimin tärkeä jäsen, hän ei turhaan pidä kynttiläänsä vakan alla, vaan antaa omien taitojensa loistaa oikeissa tilanteissa. Pakopelit tarjoavat työtiimille erinomaisen ja kullanarvoisen harjoituksen, jonka seurauksena tiimisi osaa pelin jälkeen työpaikallakin käydä monenlaisten pulmien kimppuun loogisesti, tehokkasti ja yhdessä tuumin.

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe