Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Cea mai bună modalitate prin care o afacere sau un furnizor de servicii să atragă atenția clienților și să stabilească un canal de comunicare eficient cu potențialii cumpărători este publicitatea. Cercetările au arătat că, în această epocă a internetului, peste 50% dintre potențialii cumpărători caută online înainte de a lua o decizie de cumpărare. Anunturi Online informează clienții despre caracteristicile și disponibilitatea produselor pe piață.

Predispoziție perceptivă

Atunci când un cumpărător dorește să facă o achiziție, de obicei dezvoltă un fel de conștientizare condus de mintea sa subconștientă, care îl face să caute informații despre produsul pe care doresc să-l cumpere. O mamă care caută să cumpere haine pentru copiii ei își va menține simțurile în alertă și va căuta reclame pentru îmbrăcăminte pentru copii, magazine, reclame online, site-uri web pentru îmbrăcăminte pentru copii etc.

Comoditatea facilitatii online este ca poate fi accesata din orice locatie. În mod similar, potențialul cumpărător imobiliar va căuta reclame imobiliare online, atât fizice, cât și online. Cu toate acestea, clienții se îndreaptă din ce în ce mai mult către reclamele și produsele online. Chiar și copiii merg online pentru a căuta produsele alese, prin urmare, reclamele online sunt destinate tuturor.

Include inclusiv copii, tineri, de vârstă mijlocie, bătrâni. Statisticile pieței arată că, după pandemia de COVID, chiar și bătrânii rezistenți la schimbare iau ajutorul tinerilor din familia lor pentru a face achiziții online. Multe magazine de cărămidă și mortar rezistente la schimbare și furnizori de servicii au trebuit, de asemenea, să-și aducă produsele și serviciile online în perioada de izolare.

Piața imobiliară românească rezistentă, care dă semne că îmbrățișează schimbarea

Piața imobiliară și economia României au dat dovadă de o rezistență uimitoare și au crescut cu aproape 6 la sută în trimestrul al treilea și cu aproape 5 la sută în trimestrul al patrulea al anului 2020, când restul lumii era în declin în timpul situației de pandemie de COVID. Chiar și în perioada de criză, piața imobiliară din România a crescut la aproape 1 miliard de euro.

Zappads a fost un jucător important pe piața de publicitate online din România. Site-ul online a arătat o promisiune semnificativă cu privire la capacitatea sa de a aduce împreună vânzătorii și cumpărătorii pentru a genera vânzări. Site-ul a conectat cumparatorii la reclama online a Imobiliare de vanzare Romania.

Piața imobiliară din România s-a adaptat la schimbare prin remodelarea planurilor de investiții, adăugând valoare clienților și oferind oferte mai bune. Casele de afaceri de succes și cumpărătorii privați și-au păstrat credința, de asemenea, investind în proiecte de birouri, rezidențiale și logistice de calitate. Spiritul răspunsului adaptativ în contextul situației de criză a condus la apariția de noi oportunități.

În funcție de starea de spirit a pieței imobiliare din România, reclamele online pot fi o opțiune bună deoarece atât cumpărătorii, cât și vânzătorii îmbrățișează noua tehnologie, se schimbă și iau o situație de criză în pas. Prin urmare, obținerea online a reclamelor imobiliare este perfect logic, deoarece este o platformă mai creativă, cu o flexibilitate totală a locației. Blocajele au mutat din ce în ce mai mult atenția cumpărătorilor către o platformă de vânzări viabilă, care poate funcționa în situații de criză. Noile mecanisme de ajustare guvernează în prezent piața imobiliară din România, care este de așteptat să crească în continuare.

Acolo unde părțile și-au pus încrederea în proiecte rezistente, au fost negociate mecanisme de ajustare a prețurilor (adică sume suplimentare primite de vânzător în mai mulți ani, în măsura în care proiectul a îndeplinit anumiți indicatori cheie de performanță).

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe