1. Cities

nang luong tich cuc 2022: Hay song va cong hien het minh

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Không có gì là muộn màng. Không có gì là lo lắng. Khi chưa có định hướng xổ số hôm nay miền bắc cho bản thân. Hãy sống và cống hiến hết mình. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được một niềm đam mê. Một lối đi riêng của chính bản thân mình.

nang luong tich cuc 2022: Hay song va cong hien het minh

Từ một người làm việc phụ thuộc vào công ty và người khác. Thì giờ đây chị đã có thể hoàn toàn làm chủ được tài chính cũng như công việc xổ số hôm nay miền bắc của mình. Aà nguồn thu nhập của chị đã tốt hơn rất nhiều. Công việc này cũng đã trở thành niềm đam mê mà trong suy nghĩ của chị chưa từng có. Mỗi ngày chị luôn cống hiến hết mình cho công việc. Cho đam mê và đem lại hạnh phúc cho mọi người. Vì vậy không có gì là muộn màng. Không có gì là lo lắng khi chưa có định hướng cho bản thân. Hãy sống và cống hiến hết mình. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được một niềm đam mê. Một lối đi riêng của chính bản thân mình.

 

Hơn 4 tháng qua, chợ nổi Long Xuyên. Một trong những địa danh nổi tiếng của An Giang giờ cũng thành “Chợ từ thiện”. Khi mỗi ngày có xổ số hôm nay miền bắc nhiều tấm lòng thơm thảo nhiệt tâm hỗ trợ nông sản. Cho hoạt động của nhóm từ thiện Dũng Minh Tăng. Đồng hành xuyên suốt với nhóm từ thiện có ông Nguyễn Văn Cho. chủ ghe phục vụ đưa rước khách du lịch.

 

Mấy tháng nay vì dịch bệnh. Mỗi ngày ông Cho lái ghe cùng nhóm từ thiện vòng quanh chợ nổi vận động thu gom nông sản. Như củ sắn, dưa hấu, bầu, bí, gừng, khóm và các loại khoai xổ số hôm nay miền bắc. Mỗi thứ một ít góp nhặt thành khối lượng lớn trên chuyến ghe nghĩa tình. Chở về tặng người nghèo và nhất là những người bị ảnh hưởng vì dịch bệnh trên địa bàn TP Long Xuyên.

 

Chị Phạm Lan Anh mẹ của Đăng Bảo chia sẻ. Ngay từ khi biết thời gian nghỉ học vì dịch bệnh sẽ kéo dài. Con trai chủ động nói với xổ số hôm nay miền bắc mẹ sẽ không để lãng phí thời gian này. Mà làm cho nó trở nên thật ý nghĩa. Bên cạnh việc học online. Con dành phần lớn thời gian cho đọc sách.

 

Điều này cũng được Đăng Bảo nhắc đến trong video của mình. Sách dày gần 800 trang. Mà cậu bé đã đọc liên tục không muốn dừng lại. Bị lôi cuốn bởi những nhân vật của nhà văn Phùng Quán. Theo Đăng Bảo, “Tuổi thơ dữ dội” là cuốn sách tập hợp những trái tim yêu nước thuần khiết nhất. Và cũng đẹp đẽ nhất xổ số hôm nay miền bắc. Tác phẩm giúp em hiểu thế nào là tình yêu đất nước. Xuất phát từ tình yêu người thân. Yêu gia đình, yêu làng xóm, biết được tình yêu nước được lan tỏa thế nào.

 

 

0

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe