1. Entertainment

Người chơi cần tìm những con số ngoài cùng của giải

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

 

Người chơi cần tìm những con số ngoài cùng của giải

 

Bắt cầu giải đặc biệt là gì? Cách bắt cầu giải đặc biệt là phương pháp soi cầu lô đề dựa theo giải đặc biệt khi chơi xổ số miền Bắc, Trung, Nam. Cụ thể trong soi cầu lô đề, người chơi phải thống kê và theo dõi kết quả xổ số trong nhiều ngày liên tiếp, từ đó tìm ra quy luật tổng hợp kết quả xsmb và mối tương quan giữa những kết quả đó, mục đích nhằm tìm ra con số phù hợp để chơi cho những ngày tiếp theo. Cách thức này giúp người chơi nâng tỉ lệ thắng lên đáng kể bởi tính khoa học và logic của nó. Không phải ngẫu nhiên mà phương pháp tổng hợp kết quả xsmb này lại được cho là một trong những phương pháp mang soi cầu chính xác nhất hôm nay đến khả năng thắng giải cao nhất hiện nay.

 

Cách bắt cầu giải đặc biệt cho 5 ngày cuối tuần soi cầu chính xác nhất hôm nay Người chơi cần theo dõi các tổng hợp kết quả xsmb của những ngày trước, sử dụng số đầu tiên của giải đặc biệt ngày thứ 2 cộng với số đầu của ngày thứ 3 để làm tổng đề nuôi cho 5 ngày cuối tuần. Với trường hợp tổng lớn hơn 10 thì tiếp tục cộng thêm lần nữa để ra cầu chạm đánh cho 5 ngày cuối tuần, đây là trường hợp tổng hợp kết quả xsmb tổng lớn hơn 10 vậy ta cần cộng thêm lần nữa 1+2=3 để lấy kết quả cuối cùng là

 

Ta đem nuôi cầu chạm 3 này cho các ngày soi cầu chính xác nhất hôm nay tiếp theo. Kết quả đến ngày chủ nhật đề sẽ về 1 trong các số ở chạm 3. Bắt cầu giải đặc biệt theo ghép dàn ở giải 5. Theo cách chơi tổng hợp kết quả xsmb này, người chơi cần tìm những con số ngoài cùng của giải 5. Từ đó, ghép chúng lần lượt vào các chạm giải 5.3 để làm dàn đề đánh cho ngày hôm sau. Khi đó, ta sẽ được các dàn số như sau: 350, 352, 359, 062, 069, 012, 019…

 

Cách này cho ra khả năng rất cao, tổng hợp soi cầu chính xác nhất hôm nay kết quả xsmb ngày hôm sau đề về sẽ có số đuôi trùng với trong một những số trong dàn số vừa ghép ở trên. Cách bắt cầu giải đặc biệt theo phương pháp tổng hợp kết quả xsmb nuôi tổng.

 

Theo phương pháp này, người chơi soi cầu chính xác nhất hôm nay sẽ dựa vào số đầu tiên trong giải đặc biệt của ngày thứ hai để làm tổng. Sau đó, bạn đem nuôi số đó trong vòng 1 tuần. Thông thường đề sẽ về vào thời điểm cuối tuần. Bắt cầu giải đặc biệt theo phương pháp nuôi đầu 0 đuôi 0.

 

Người chơi cần theo dõi và thống kê các con soi cầu chính xác nhất hôm nay số đã xuất hiện trong vòng 1 tuần vừa qua. Thì đây chính là dấu hiệu báo rằng sẽ cần nuôi đầu 0 đuôi 0 trong những ngày sắp. .

 

chơi

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe