1. SEO

Otobüs Bagaj Kapağı

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Birçok farklı sektör için alüminyum paslanmaz ürün üretimi yapan Grebo otomotiv çeşitli üretimleri ile tren, otobüs, banliyö, metro gibi birçok karayolu ulaşım aracına hizmet sunmaktadır. Üretimleri ile ulaşım araçların ihtiyaç duyduğu alüminyum ve paslanmaz niteliklere sahip olan bagaj kapakları gibi üretimleri ile otobüslerin de ihtiyaç duyduğu parçaları üretmektedir. Bagaj kapakları genel de otobüslerin yan tarafında bulunan otobüsün boyutuna ve modeline göre değişiklik gösterebilen farklı sistemler ile çalışabilen üretimlerdendir.  Menteşe, elektrik motoru ve mandal gibi mekanizma ile açılıp kapatma sistemleri bulunmaktadır. Bu gider tasarımı ve gereksinimleri otobüslerin özelliklerini ve kullanım amacına göre değişiklikleri gösterir. Otobüslerde bulunması gereken en önemli ihtiyaçlardan biri olan engelli rampası üretimi ile de Grebo otomotiv ulaşım sektörünün tüm ürün içeriği tedarikinde birebirdir. Engelli rampaları portatif ve katlanır platformdan oluşmaktadır. Alüminyum veya çelik gibi hafif ama dayanıklı ürünler üretir. Kullanımı kolay ve muhafaza etmesi kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Grebo çeşitli üretimleri ile otomotiv sektöründe önemli rol oynamaktadır. 

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe