Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Otoparklar için plaka tanıma sistemi, çok sayıda faydayı bir arada getiriyor. Hem ücret tahsil eden otoparklarda, hem de bina – site otoparklarında bu sistemler kullanılıyor. Özellikle de sitede ikamet eden kişiler, sitede yaşayan kişiler haricindeki araçların park alanlarına giriş yapmasını istemiyor. Bu durum nedeniyle tercih edilebilecek sistemlerden bir tanesi plaka tanıma sistemi olarak biliniyor.

Otoparklar İçin Plaka Tanıma Sistemi

Bu sistemlere ve dahasına Çözüm arge güvencesi ile ulaşabilirsiniz. Yetkisiz araç girişlerinin önüne otoparklar için plaka tanıma sistemi aracılığıyla geçilir. Özel bir teknoloji sayesinde araçların plakaları belirli bir mesafeden okunabilmektedir. Araca özel ücret tarifesi uygulanabilmektedir. Bariyer, sadece belirli plakalara özel olarak kaldırılabilir.

Otoparklar için plaka tanıma sistemlerinden faydalanmak ister misiniz? Satın alma işlemleri ve sistemlere yönelik daha detaylı bilgiler için alt kısımda bulunan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Çözüm Arge firması, bu konuda tercih edilebilecek en iyi firmalardan bir tanesidir.

https://www.cozumarge.com.tr/plaka-tanima-sistemi/

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe