1. Business

Professional floor polishing services in Tel aviv

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

שירותי פוליש מקצועיים לבתי מגורים

לא תמיד צריך לשפץ שיפוץ יסודי ולהחליף כל בבר בדירה כשרוצים לחדש ולהתחיל מחדש באותו מקום. יש טכניקות שונות שמחדשות את הדירה בכל מקום מבלי שתצטרכו לשבור קירות ורצפות, ועדיין לקבל את המראה הנפלא של התחלה חדשה ומבריקה – פוליש, ליטוש, חידוש והברקה. כל הפעולות האלה מיועדות לכל מה שיש לנו בבית ואינו רק רצפה וקירות כי אם גם ריהוט ושאר החומרים שאנחנו מוצאים בבית ויכולים לעבור עליהם עם מכונה וחומרי ליטוש והברקה ולהעניק להם מראה חדש בעבודה מקצועית. זה אחד השירותים הכי מבוקשים שחברת ברום סרוויס מעניקה ללקוחות שרוצים לחדש את המראה בבית אחת לשנה, מבלי לעבור דירה.

פוליש וליטוש רצפות

כמעט כל רצפה אפשר ללטש ולהבריק ולחדש. זה נכון לגבי רצפות אבן ושיש יקרות וזה נכון גם לגבי רצפות טרצו פשוטות יותר לכאורה, שנראות מצוין לאחר שהן עוברות טיפול מקצועי מיוחד של צוותי הפוליש שלנו. כל רצפה צוברת לכלוך וחומרים שאינם יורדים גם בניקיון הכי יסודי משום שזה דבק בחומר עצמו, וזה מעמעם את הברק וגם גורם להתווספות שכבת חומרי לכלוך ועוד שנצמדת לרצפה ומונעת ניקיון יסודי שלה. כשעושים פוליש משתמשים במכשור מיוחד כדי להסיר את השכבות העליונות ולחשוף את השכבות הפנימיות מחדש, כדי להכין אותן על מנת למרוח חומר פוליש. לא תמיד משחיזים ומלטשים את השכבות העליונות לפני כן משום שזה תלוי גם בחומר שממנו עשויה הרצפה וגם במצבה. לפעמים רצפה ישנה מדי לא תגיב טוב גם לשיוף השכבה העליונה ולכן יש לנקות היטב ככל האפשר לפני שמורחים חומרי פוליש, איטום והברקה.

שירותי ליטוש רצפות מקצועיים בתל אביב

ליטוש לכל רצפה מכל סוג

כמעט כל חומר אפשר ללטש ולפעמים זה חיוני לא רק כדי לשפר את המראה אלא גם כדי לשקם וכדי לאטום ולשקם את הרצפה. לכן, כל שיטת ליטוש מותאמת לרצפה ולמצבה כדי לשפר את המראה שלה בחומרים המודרניים הטובים ביותר ובעזרת הניסיון הרב של צוותי הפוליש של ברום סרוויס. ליטוש שיש ואבן הוא טכניקה מקובלת שמחזירה לחיים כל רצפה כזאת ומחדשת בבת אחת את מראה הבית כולו באמצעות המסגור החדש של רצפה שעברה פוליש. אם אתם אוהבים במיוחד את המראה של המרצפות הישנות אפשר להשתמש בטכניקות שונות כמו הברקה קריסטלית על מנת לשפר את מראה הרצפה ולשקם אותה למה שהייתה פעם. יש כמה שיטות פוליש שעושים לרצפות והברקה קריסטלית היא אחת המיוחדות שבהן. מלבד שיוף הרצפה מחדירים אליה חומר קריסטלי שמעניק לה את המראה המבריק הייחודי והוא נשמר לזמן רב.

איטום ותיקון רצפות

מלבד פוליש לרצפות תקינות שנועד לחדש אותן אפשר לשפר את מראה כל המרצפות גם בבתים ישנים ובאותה הזדמנות אנחנו מציעים לכם גם לבדוק את האיטום ולתקן אותו. בין המרצפות אמור להיות חומר איטום ובידוד ששומר על התשתיות למטה ומונע חדירת לחות וחומרים שונים, ואם אחרי שנים החומרים האלה נשחקים הם עלולים לגרום לחדירת לחות. זה נכון במיוחד בחדרים רטובים כמו חדר רחצה ומטבח, שבהם יש לחות מתמדת וחובה לשמור על חומרי האיטום כמו רובה כל הזמן. אנחנו מציעים לכם חידוש הרצפות והמשטחים בכלל, כולל מריחת רובה, פתיחת חריצים ומילוי חורים וסדקים גם ברצפות וגם בחיבורים השונים. אנחנו מטפלים בחדרי המדרגות שלכם בבניין וגם ברצפות ישנות בכל מצב בדירה עצמה. התמחות נוספת שלנו היא חידוש כל מה שקשור בעץ וזה כולל רהיטים, רצפות פרקט מסוגים שונים ועבודות נגרות שהן חלק מהבניין. אנחנו מטפלים בניקיון הנכון של העץ, מריחה וטיפול בעץ בחומרים מגינים ומחדשים את המראה שלו לשביעות רצונכם.

Call today 03-525-70-60 www.broomservice.co.il

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe