Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

50 yaşında prostat büyümesi (BPH) teşhisi konan bir kişinin ömrünün kalan kısmında bu hastalıkla uğraşmak zorunda olduğunu söyleyen Op. Dr. Miraç Turan, ABD’de prostat hastalarının yüzde 20’si, Fransa’da yüzde 27, İtalya’da ise yüzde 50’sinden fazlasının önleyici ve koruyucu tedavide bitkisel fitoterapötik ilaçlar kullandığını ifade etti.

Prostat Hastalıkları Tedavisi – https://bit.ly/3iBCxSN

Prostat çayı ne işe yarar: https://bit.ly/32ByLmR

 

PROSTATİT

Değerli okuyucular,meslek hayatım boyu yaptığım gözlemlerde prostatitli hastaların yeteri kadar bilgilendirilmediklerini (konunun çok karışık olması sebebiyle) gördüm,bu durumun da hastaları “kapana kısılmışçasına” çaresiz bıraktığını ve yakınmalarını artırdığını saptadım.Malesef çok teknik konu olduğu için arı dil kullanamadım,bir başka arkadaşımın da bu konuya çözüm getireceğini umarak ,bu yazıyı prostatitli hastalarımda ki bilgi açlığını gidermek için kaleme aldım

Prostat sadece erkeklerde bulunan tubulo alveolar dış salgı bezidir. Kadınlar daki iç rahmin karşılığı bir organdır. Prostat erkeklerde mesan enin altında penis kökünün hemen üzerinde , Ağırlığı 20-25 gram, İri “at kestanesine” benzeyen organdır.

 

 

Disfonksiyonel yüksek basınçlı miksiyon

Çok sayıda araştırıcı prostatit semptomlarıyla birlikte görülen ağrının ve bunu takip eden irritatif ve obstrüktif miksiyon semptomlarının anatomik ya da fizyolojik aşağı üriner sistem obstrüksiyonlarından kaynaklanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu defekt basit bir mesane boynu problemi olabileceği gibi, detrusor sfinkter dissinerjisinden veya uretra darlığından ya da disfonksiyonel miksiyon örneği gibi daha şüpheli bir durumdan da kaynaklanıyor olabilir.

İntraprostatik kanallara reflü

Özellikle inflamatuvar kategoride olanlar başta olmak üzere, prostatitli erkeklerde prostat içi kanallara idrar reflüsü söz konusudur. Reflü olması için yüksek basınçlı türbülan idrar akımı ile birlikte anatomik değişikliklerin birlikte bulunması gerekmektedir. Ancak bu henüz kesin ispatlanmış değildir.

Mikrobiyolojik etyoloji

Prostat sekresyonları içinde (EPS, VB3, Post-M, ejakulat) uretral idrar (VB1) ve orta idrar (VB2), masaj öncesi idrar (Pre-M)’a göre daha yüksek konsantrasyonda bakteri bulunabilir. Prostat içinde bakteri bulunma durumunun gerçek miktarı tam olarak ortaya konmuş değildir. E. Coli gibi bilinen üropatojen bakteriler ile birlikte olan prostatit olgularında her hangi bir antibiyotiğe alınan yanıtlarda değişikler gösteriyor olması prostatit etyolojisinde bakterinin primer etken olmasını şüpheye düşürmektedir. Ayrıca prostatik inflamasyonun patojen bir bakteri ile birlikte bulunup bulunmadığının bilinmesi de çok önemlidir. Başka bakterilerin varlığının da etken olabileceği unutulmamalıdır.

 

 

Prostat Biyopsisi

Mikroskop altında incelemek ve çeşitli testler yapmak amacıyla, vücudun herhangi bir kısmından doku ya da hücre parçası alınması işlemine biyopsi denir.

Prostat biyopsisinde de prostatın farklı bölgelerinden örnekler alınır.

Standart prostat biyopsisinde, lokal anestezi altında rektuma yerleştirilen özel bir cihaz yardımıyla prostattan rastgele parçalar alınır. Bu dokular içinde kanserli hücre olup olmadığına bakılır.

 

prostat ameliyatı olan ne yemeli

 

Değişmiş Prostat Konak savunması

Bakterilerin kolonize olarak prostatta birikmesi

Prostat kanallarının tıkanması(enfeksiyona bağlı)

intraprostatic ductal reflü***

Phimosis;Sünnetsizlerde penis ön deri enfeksiyonu

Korunmasız anal rectal cinsel temasta.

Üriner enfeksiyon ve akut epididimitte.

Sonda takılması ve condom kateter uygulamasında.

Transurethral cerrahide;Kapalı prostat ve mesane ameliyatlarında

Özellikle tedavi edilmemiş üriner enfeksiyonlularda

Prostat sekrasyon bozukluğunda;Fructose; citric acid; acid phosphatase; Zn, magnesium, ve calcium; ve çinko gibi prostatic antibacterial factor sekrasyon azlığında

İsoenzymes lactate dehydrogenase-5’ın / lactate dehydrogenase-1 oranı değişimi

Prostat sıvısında İnflamatuar proteinlerden ceruloplasmin, complement C3 artması.

Prostatic antibakterial factor azaldığında prostatik sıvı ve intrinsic antibacterial activite azalır,prostatın alkali pH’si*** temel antimicrobial ilaçların prostat içine diffüzyonunu engeller.Bu da enfeksiyona davetiye çıkarır.

İşeme fonksiyon bozukluğu;Aşşağı idrar yollarının anatomik ve nörofizyolojik tıkanıklığında, yüksek banınçlı işeme prostatit sendrom patogenezini oluşturur.

Mesane boynu,prostat ve üretral anomaliler prostatit gelişimini tetikleyebilir.Özellikle Prostatodynia olanlarda maksimum üriner akım bozulur.

Ürodinamik çalışmalarda prostatitte işeme esnasında mesane boynunda eksik konikleşme (hunileşme) gösterir,Mesane boynu ve vezikoüretral bileşkede dissinerji (uyumsuzluk) yaratır. Hruz ve ark (2003) %60 vakada mesane boynu hipertrofisine rastlanmıştır.Bu dissinerjik işeme perineo pelvik otonom sinir sisteminde çok fazla uyarana neden olur kronik nöropatik ağrı gelişir.Yüksek basınçlı işeme ise ***intraprostatik ductal reflux nedenidir.

 

 

Geceleri uykudan uyanıp tuvalete gitmek prostat büyümesinin işareti midir?

Prostat büyümesinin erken bulgularından biri gece tuvalet ihtiyacıdır. Prostat büyümesi idrar zorluğuna neden olduğunda hastalar geceleri tuvalete sık sık gider ve gündüz de bu ihtiyaç devam eder. Geceleri tuvalete gitmenin en önemli sebepleri diyabet, kalp ve damar hastalıklarıdır. Bunun dışında yaşlanma ile beraber geceleri beyin hipofiz bezinden “anti diüretik hormon” salgılanması azalır ve geceleri üretilen idrar miktarı artar. Ön planda geceleri tuvalete gitme şikayeti olan hasta ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Prostat dışı nedenlerle geceleri sık tuvalete giden erkekler, prostat büyümesi tedavisi alsa veya ameliyatı olsa da geceleri sık tuvalete gitme açısından fayda görmeyebilir.

 

close

Log In

Or with username:

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

Login