Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

İdrar yapmada zorlanma, sık idrara çıkma, idrarda kan görülmesi gibi belirtileri olan ve genelde 40 yaş üzeri erkeklerin yaşadığı prostat hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Prostat nedir? Prostat için hangi bölüme gidilir? Bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde…

Prostat Tedavisi Nasıl Yapılır? – https://bit.ly/32ByLmR

Prostat ilaçları kulak çınlaması yaparmı https://bit.ly/32ByLmR

 

PROSTATİT

Değerli okuyucular,meslek hayatım boyu yaptığım gözlemlerde prostatitli hastaların yeteri kadar bilgilendirilmediklerini (konunun çok karışık olması sebebiyle) gördüm,bu durumun da hastaları “kapana kısılmışçasına” çaresiz bıraktığını ve yakınmalarını artırdığını saptadım.Malesef çok teknik konu olduğu için arı dil kullanamadım,bir başka arkadaşımın da bu konuya çözüm getireceğini umarak ,bu yazıyı prostatitli hastalarımda ki bilgi açlığını gidermek için kaleme aldım

Prostat sadece erkeklerde bulunan tubulo alveolar dış salgı bezidir. Kadınlar daki iç rahmin karşılığı bir organdır. Prostat erkeklerde mesan enin altında penis kökünün hemen üzerinde , Ağırlığı 20-25 gram, İri “at kestanesine” benzeyen organdır.

 

 

Prostat İltihabı Tedavisi Nasıldır ?

Kronik prostat iltihabı tedavisinde; genelde antibiyotik kullanılır. Ortalama 4 hafta boyunca bu antibiyotik tedavisi uygulanır. Hastalık tekrarlar ya da tedaviden sonuç çıkmazsa bu tedavi süresi uzatılabilir. Bunun yanında şişliği ortadan kaldırmak için ilaçlar verilir. Daha sonraları ise idrarın rahat yapılmasını sağlayacak ilaç tedavisi uygulanabilir. Çok nadir durumlarda ise ameliyat uygulanır. Tedavisi zor bir rahatsızlıktır.

Akut prostat iltihabı tedavisinde; yoğun antibiyotik tedavisi uygulanır. Ölümcül olabilen bir durum olduğundan yoğun bir bakım gerekir. En az iki hafta süreyle uygulanır. İdrar yaparken zorlanan kişilere sonda takılabilir. Damar içi ilaç tedavisi de yapılabilir.

 

 

Uzun yıllardır yapılan araştırmalara rağmen, BPH’nın etioloji ve pa-togenezi tamamen açıklığa kavuşturulamamış olsa da bu konuda iki önemli faktör saptanmıştır. Bunlardan ilki testosteron ve dolayısıyla ana kaynağı olan testislerdir. İkincisi de ilerleyen yaş faktörüdür. Ergenlik öncesi kastre edilen erkeklerde klinik olarak prostatizm gö-rülmemesi veya oluşmuş belirtilerin kastrasyon sonrası gerilemesi, prostatın gelişmesi ve işlevlerinin devam etmesi için testosteron ile metabolitlerinin gerekli olduğu savını destelemektedir. BPH’nın klinik ve histopatolojik karakteristikleri 50 yaş öncesi erkeklerde çok seyrek görülürken, daha ileri yaşlarda giderek neredeyse tüm erkeklerde saptanması da yaşın bu konudaki etkisini göstermektedir. Yaşın art-masıyla birlikte hastalığın daha belirginleşme olasılığının yükselmesi, aslında yine bir hormon etkisinin yani testosteron-östrojen oranın-daki değişiklerinin olaydan sorumlu olduğunun ipuçları sayılabilir.BPH’nın mikroskopik düzeyde görülme oranı 40’lı yaşlarda % 8 iken, 50’li yaşlarda % 50 ve 80’li yaşlarda ise % 75’e yükselir. Patolo-jik oluşumun aslında 30’lu yaşlardan önce başladığı ve büyüme hızı (doubling time) 3 ile 5. dekad arasında 4.3 yıl gibi bir hızda iken, 70 yaş üstü hastalarda 100 yıla düştüğü bildirilmektedir (1).BPH’nın klinik prevalansına gelince, 6. dekatda %23, 7. dekatda %42, 8. dekatda % 71 ve 9. dekatda ise % 82’dir. 40 yaş altı erkeklerde görülme sıklığı son derece düşüktür.

 

prostat ameliyatı uzman tv

 

PROSTAT KANSERİNİN NEDENLERİ

Prostat kanserine neyin sebep olduğu belli değildir. Prostat kanserinin prostattaki bazı hücrelerin anormal hale gelmesiyle başladığı bilinmektedir. Anormal hücrelerin DNA’sındaki mutasyonlar, hücrelerin normal hücrelere göre daha hızlı büyümesine ve bölünmesine neden olur. Diğer hücreler ölünce anormal hücreler yaşamaya devam eder. Biriken anormal hücreler, yakındaki dokuları istila etmek için büyüyebilen bir tümör oluşturur. Bazı anormal hücreler de kopabilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir (metastaz).

 

 

Prostatit ve BPH tanıları konan hastalardaki benzer belirtilerin tanı, ilişki ve tedavisi araş-tırıldığında, BPH tanısı konmuş hastaların % 5 ila 20’sinde prostatiti düşündüren belirtiler görülmüştür. Aynı zamanda, BPH hastalarının üçte birinden fazlasına geçmişte prostatit tanısı konmuştur. Her iki hastalıkta pek çok ortak belirti olmasına rağmen, özellikle ağrı prostatitli hastalarda daha belirgindir. Bilindiği gibi, hem prostatit hem de BPH aşağı üriner sistem semptomları(AÜSS)na yol açabilir. Histolojik olarak görülen prostat inflamasyonu BPH’lı hastalarda sık rastlanır. Bu hastalarda prostatit ve BPH’nın yol açtığı AÜSS benzerdir. Prostatitin ve BPH’nın neden olduğu semptomları ayırmak için sağlam kli-nik veriler yoktur. İşeme sırasındaki ağrı hissi, belki de prostatit ile BPH hastalarını ayırt eden en önemli semptomlardan biridir.

 

close

Log In

Or with username:

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

Login