Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Prostat nedir?

Prostat erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Ağırlığı ise 30 grama yakın ve boyutu bir ceviz büyüklüğündedir. Mesanenin altında, rektumun önünde yer alır. Uretra olarak adlandırılan, mesaneden çıkıp penisin içinde ilerleyerek idrarı taşıyan kanalı çepeçevre sarar. Prostatın görevi ise boşalma sırasında testislerden uretraya taşınan meniyi sıvılaştırmaktır.

Prostat Hastalıkları Tedavisi https://bit.ly/3iBCxSN

Prostat iltihabı diyeti https://bit.ly/2ZLQ1nQ

 

Benzer Etkiye Sahip Fitoterapötik İlaçlar

Benzer etkili fitoterapötik ilaçlar da kullanılmaktadır, saw palmetto gibi), analjezik, antiinflamatuvar, immünomodülatör, pelvik taban fizyoterapisi (myofasyal tetik nokta gevşetmesi), kas gevşetici ilaçlar, bitkisel tedaviler, trisiklik antidepresan ilaçlar vb.

Mikrodalga hipertermi ve termoterapi uygulaması ile birlikte şikayetlerin artması prostatik tedavisini kapsar.

Mikrodalga hipertermi ve termoterapi uygulaması ile botulinum toksin-A enjeksiyonu, PRP tedavisi, ozon tedavisi, prostata düşük yoğunluklu şok dalga tedavisi, sıcak oturma banyosu, şikayetlerin artışına neden oluyorsa diyet düzenlemesi de prostatit tedavisi kapsamında yapılmaktadır. Prostat iltihabı için en iyi antibiyotik hastaya göre belirlenirken prostatit tedavisi için kullanılan ilaçlar şunlardır:

* Antibiyotikler: Bu durumda ilk aşamada uygulanmak için en uygun antibiyotikler trimetoprim-sulfametoksazol ve kinolonlardır (norfloksasin, ofloksasin, siprofloksasin ve levofloksasin). İkinci tercih ise tetrasiklinler ve makrolidlerdir. En az 2-4 haftalık antibiyotik tedavisi sonrası faydaları ortaya çıkmaktadır.

* Antiinflamatuar ajanlar: Prostatit antibiyotik tedavisi için kullanılan bir diğer ilaç grubu da anti-inflamatuar ajanlardır. Nonsteroidal antiinflamatuvar ajanlar, steroidler ve immünsüpresifler teorik olarak prostat içindeki inflamatuvar parametreleri düzeltir ve hastalığın semptomlarında düzelme sağlarlar.

* Kas gevşeticiler: Prostatit ilaçları arasında kas gevşeticiler de yer almaktadır. Özellikle pelvik ağrı sendromunda diazepam ve baklofenin yararlı olduğu söylense de bu durumda kesinlik söz konusu değildir.

* Alfa blokerler: Prostatit tedavisi için hastada zor idrar yapma şikayeti bulunuyorsa tedavide alfa bloker ilaçları kullanılabilir. Bu ilaçlar mesane boynu ve prostatı rahatlatır.

Prostatit antibiyotik tedavisi için hastanın genel sağlık durumuna, iltihabın yayılma durumuna ve oluşturduğu tehlikeye göre yapılmaktadır. Antibiyotik tedavisi ve kullanılan prostatit ilaçları hakkında detaylı bilgiyi kliniğimizden alabilirsiniz.

 

 

Prostatit teşhisi nasıl konulur?

Hastalığın tanısında ilk basamak detaylı bir öykünün alınmasıdır. Yakınmaların değerlendirilmesi ile çoğu kez tanıyı koymak mümkün olabilmektedir. Prostatın rektal (makat) yoldan parmakla muayene edilmesi ile çok değerli bilgiler elde etmek mümkündür. Bu muayene geçici bir süre rahatsızlık hissi verebilmekle birlikte, son derece basit ve zararsız bir yöntemdir. Genellikle bu aşamada prostatit tanısını koymak mümkün olabilmektedir. Bazı özel durumlarda rektal yolla prostat masajı yapmak ve idrar yolundan gelen sıvının tetkiki gerekebilir. Ayrıca bu masaj öncesi ve sonrasında ayrı ayrı idrar örnekleri alınarak da tetkik yapılması söz konusu olabilir.

 

 

Prostat Nedir?

Prostat, erkeklerde bulunan ve mesane (idrar kesesi) çıkışına yerleşmiş bir organdır.

Normalde 20 gr. civarı bir ağırlığa sahip olan bu doku özellikle 40 yaşından sonra büyümeye başlar.

Hem iyi huylu hem de kötü huylu prostat hastalıkları sıklıkla görülen hastalıklardır.

Orta yaş üstündeki erkeklerin yarısından fazlası prostatla ilgili bir hastalığa sahip olabilir. Prostat hastalıkları; prostatın iyi huylu büyümesi yani benign prostat hiperplazisi (BPH), prostat kanseri ve prostat iltihabı (prostatit) şeklinde sınıflandırılabilir.

 

prostatit ve sigara

 

BPH engellenebilir mi?

BPH’ı engellemenin kesin bir yolu yoktur. Fazla vücut yağı hormon seviyesi ve hücre büyümesini arttırabileceği için, erkeklere diyet önerilmektedir. Ayrıca kilo kaybı, sebze ve meyve ağırlıklı sağlıklı beslenme de öneriler arasındadır. Aktif hareketli yaşamın hem kilo kaybında hem de hormon seviyelerine yardımı mevcuttur.

BPH tanısı nasıl konur?

Uluslararası Prostat Semptom Skoru (IPSS) testini kendinize uygulayıp, sonucu bir ürolog ile paylaştığınızda şikâyetlerinizin derecesini öğrenebilirsiniz. Ürolog sizin IPSS skorunuzu değerlendirip, tıbbi geçmişinizi değerlendirecektir. Ayrıca fizik muayene eşlik eden, rektal tuşe (RT) prostat kanserinin yakalanması için önem taşır. Bunlar dışında aşağıda belirtilen yöntemlerde kullanılabilir:

• Tam İdrar tahlili

• Prostat kanseri taraması için PSA kan tahlili

• İdrar yaptıktan sonra mesanede kalan idrar ölçmek için PMR testi

• İdrar yapma hızınızı ölçmek için üroflowmetri testi

• Gerekirse uretra ve mesanenizi görmek için sistoskopi işlemi

• İdrar yaparken mesanenizde oluşan basıncı ölçmek için ürodinami testi

• Gerekirse prostat ve böbrek ultrasonu

 

 

Digital muayane esnasında doktorunuz prostat bezinden sıvı alabilir. Bunun için bezinizi güçlü bir şekilde ovacaktır ve sıvınızın retraya akmasını sağlayacaktır. Bu sıvı enfeksiyon veya inflamasyon bulguları açısından mikroskop altında incelenecektir. Bu prosedür prostat masajı veya stripping olarak adlandırılır.

Bakteri ve lokosit araştırması için bir idrar örneği ayrıca gereklidir. Lokositler inflamasyonu, bakteriler enfeksiyonu gösterir. İdrar testiniz ikisi için de pozitif ise bakteriyel enfeksiyonu gösterir. İdrar testiniz ikisi için de pozitif ise bakteriyel prostatiniz vardır. Eğer lokosit var ve bakteri yoksa bu nonbakteriyel formdur. Bakteri veya lokosit yoksa semptomlarınız başka rahatsızlıklarla ilgilidir. Bu durum prostatodini ile ilgili olabilir ki bu ileride tartışılacaktır.

 

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe