Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Prostat nedir?

Prostat, mesane ve penis arasında yer alan ceviz büyüklüğünde bir bezdir. İdrar torbasının altında ve kalın bağırsağın yani rektumun önünde yer alır. Prostat spermi besleyen ve koruyan sıvı salgılar. Boşalma sırasında prostat bu sıvıyı üretraya sıkıştırır ve sperm ile birlikte semen olarak atılır.

Vasa deferentia (tekil: vas deferens), testislerden spinal seminal veziküllere sperm getirir. Seminal veziküller, boşalma sırasında semen sıvıya katkıda bulunur.

Prostat Hastalıkları Tedavi Edilebilir mi?: https://bit.ly/3iBCxSN

Prostat iltihabı ibrahim saraçoğlu https://bit.ly/32ByLmR

 

Hastalık özelliği

Erkeklerde genitoüriner sistemin en yaygın ve karmaşık hastalıklarından biri, semptomları belirgin rahatsızlığa neden olan kronik prostatittir. Prostat dokusunda yoğun inflamasyonla karakterizedir. Kronik formda, hastalık 50 yıl sonra erkeklerde sıklıkla görülür. Büyük yaşta prostat adenomu oluşur.

Akut formdaki hastalık oldukça keskin bir şekilde ortaya çıkarsa ve artan semptomlarla birlikte hızla ilerlerse, kronik form kademeli bir seyir ile karakterize edilir.

Türleri nelerdir

Hastalığın belirli bir sınıflandırması vardır ve bu türlerini ayırt eder:

* bakteriyel;

* bakteriyel olmayan;

* asemptomatik.

Androloglar, prostat iltihabının tanı ve tedavisinde bu sınıflandırmaya kesinlikle uymaktadırlar. Hastalığın spesifik şeklini bilerek, doktor en etkili tedavi rejimini seçebilir.

 

 

Tüm hastalar tedavi ve takiplerini sorunsuz olarak tamamladılar. 1. Grupta yeralan tüm hastalarda , yukarıda belirtilen tüm değerlendirme kriterlerinde gözle görülür bir iyileşme kaydedildi. 2. Gruptaki hastalarda bir iyileşmeye rastlanmadı. Tedavi sonrasında gerçekleştirilen takip süresince de tedavi uygulanan grupta etkinin devam ettiği görülmüştür. Kontrol grubu olan 2. Grupta ağrıların devam ettiği bildirilmiştir.

Yapılan çift kör çalışma sonucunda ,ESWT nin , kolay, ucuz ve anlamlı etkilere sahip , yan etkisi olmayan bir tedavi seçeneği olarak hastalara önerilmesi uygun görülmüştür.

 

 

Bölgeye sıcak uygulama veya sıcak su banyoları ve ayrıca hastanın ruhen rahatlamasının sağlanması yararlı olur. Bisiklete binme, uzun süre sabit oturma, normal dışı cinsel hayat ve üşütme gibi tetikleyici faktörlerden kaçınmak gerekir. Acı, baharatlı ve ekşili yiyeceklerden kaçınmak yararlı olabilir.

Gerektiğinde, prostat içindeki dolgunluğu rahatlatmak ve kanalcıkları boşaltmak için prostat masajları yapılır.

 

prostatit ilaç isimleri

 

İlk Aşamada Hangi Tedavi Var?

İyi huylu prostat büyümesinde ilk aşamada ilaç tedavisi var. Elbette, böbreklerin fonksiyonu bozulmaya başlamışsa, prostat kaynaklı böbrek hastalığı potansiyeli varsa, tekrarlayan enfeksiyonlar oluyorsa, idrar yolunda kanamalara rastlanıyorsa, mesanede taş ya da divertükül denen küçük cepçikler oluşmuşsa ilacı pas geçip direkt ameliyata geçiyoruz. Fakat bu tür sıkıntılar yoksa hastanın sıkıntısını ‘semptom skorlaması' denen bir testle anlamaya çalışıyoruz. Şikâyetler hafif dereceyse sadece takip yeterli. Orta ve şiddetli bulgularda ilaçla tedaviye başlıyoruz. İlaçla yanıt alamadığımız durumlarda ameliyat öneriyoruz.

Prostat Büyümesinde İlaçlar Ne Kadar Süre Kullanılıyor?

Prostat ilaçlarını tansiyon ilacı gibi düşünün, hastanın her gün alması gerekiyor, aksi takdirde sıkıntısı yeniden başlıyor. İlaç kullanımı yıllarca sürebiliyor. Bazen bu tedaviye prostatı küçültmeye yarayan ilaçlar ekleniyor, bunlar da en az 6 ay kullanılıyor. Bazı çalışmalara göre bu ilaçlar, prostatta yüzde 30'a kadar küçülme sağlıyor. Prostatı küçülten ilaçların, yüzde 15-20 oranda cinsel isteği azalttığıyla ilgili çalışmalar var. Ama prostatla ilgili ilaçların hiçbiri ereksiyon kapasitesini azaltmıyor. Bir de prostat ilaçları bazen menin geriye kaçması, baş dönmesi, halsizlik gibi yan etkilere yol açabiliyor.

 

 

Prostat Kanseri Nedir?

Prostat; penis, prostat ve testisi içeren erkek üreme sisteminin bir parçasıdır. Prostat, mesanenin hemen alt kısmında, rektumun (kalın bağırsağın mesaneye bağlandığı son kısım) önünde yer alır. Boyutu hemen hemen bir ceviz kadardır ve üretrayı (idrarı mesaneden boşaltan tüp) çevreler. Spermin bir parçasını oluşturan seminal sıvının üretilmesini sağlar. Bir erkek yaşlandıkça prostat boyut olarak büyüme eğilimi içine girer. Bu durum da üretranın daralarak idrar akışının azalmasına neden olur. Halk arasında bu durum zaman zaman prostat kanseri ile karıştırılır. Ancak buna iyi huylu prostat hiperplazisi denir ve prostat kanseri ile aynı şey değildir. Prostatta meydana gelen kontrolsüz hücre çoğalmaları, prostat kanserinin oluşmasına neden olur. Bu kanser genellikle yavaş büyüme eğilimindedir ve başlangıçta yalnızca ciddi zarar veremeyeceği prostat beziyle sınırlı kalır. Bu tür yavaş ilerleyen kanserler bazı durumlarda tedavi gerektirmezken, daha agresif ve hızlı ilerleyen, tedavisinin çabuk yapılması gereken prostat kanserleri de vardır. Kanser, erken teşhis edilmiş ve henüz prostat beziyle sınırlıysa tedavisi büyük oranda başarılı olur. Ancak erken teşhis edilmeyen durumlarda risk diğer kanser türlerine göre daha yüksek olabilir. Çünkü prostat kanseri, diğer kanser türlerine göre vücutta bulunan diğer organlara daha hızlı yayılır. Bu nedenle kanserin ilerlemesi takip edilerek tedavisinin uygun şekilde yapılması gerekir.

 

close

Log In

Or with username:

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

Login