1. Email Marketing

przykładowy skrypt rozmowy legalnej dla cold calla, w którym namawiasz potencjalnego klienta na kampanię mailingową:

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Skrypt rozmowy legalnej dla cold call, w którym namawiasz potencjalnego klienta na kampanię mailingową:

Pracownik Telemarketingu (PT): Dzień dobry, czy rozmawiam z panem/panią [imię/nazwisko]?

Potencjalny Klient (PK): Tak, to ja.

PT: Witam serdecznie! Jestem [imię] z firmy [nazwa firmy] i dzwonię w związku z naszą ofertą na kampanię mailingową. Czy mógłbym/chciałabym porozmawiać z panem/panią przez chwilę na ten temat?

PK: Oczywiście, proszę mówić.

PT: Doskonale, bardzo dziękuję! Nasza firma specjalizuje się w prowadzeniu cold mailingu, które mogą znacząco zwiększyć zasięg i skuteczność Państwa działań marketingowych. Dzięki naszym usługom, mogą Państwo dotrzeć do szerokiej grupy potencjalnych klientów w sposób szybki i efektywny.

PK: Brzmi interesująco, ale co dokładnie Państwo oferują?

PT: Oferujemy Państwu przeprowadzenie kampanii mailingowej, w ramach której wysyłamy spersonalizowane maile do potencjalnych klientów zgodnie z Państwa wytycznymi. Nasza baza danych obejmuje szeroki zakres branżowy i geograficzny, co pozwala precyzyjnie targetować Państwa kampanię. Ponadto, zapewnimy Państwu raporty z wynikami kampanii, które pomogą w analizie skuteczności działań.

PK: A ile to kosztuje?

PT: Nasza oferta zakłada cenę 45 zł za 1000 maili. Jest to korzystna cena, biorąc pod uwagę potencjalne korzyści związane z dotarciem do nowych klientów i zwiększeniem sprzedaży.

PK: Czy są jakieś dodatkowe opłaty?

PT: Nie, cena obejmuje wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem kampanii, w tym przygotowanie treści, wysyłkę maili oraz raportowanie wyników.

PK: A jak długo trwa taka kampania?

PT: Czas trwania kampanii może być dostosowany do Państwa potrzeb i preferencji. Zazwyczaj kampanie trwają od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od celów marketingowych i zakresu działań.

PK: Dziękuję za informacje, muszę to przemyśleć.

PT: Oczywiście, rozumiem. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania lub chcielibyście omówić szczegóły oferty, proszę o kontakt. Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego dnia!

Mając na uwadze przepisy RODO, upewnij się, że podczas rozmowy poinformujesz rozmówcę o przetwarzaniu jego danych osobowych w celach handlowych i że posiadasz odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania tych danych. Dodatkowo, zachowaj szacunek i wyraźnie zaznacz, że respektujesz decyzję potencjalnego klienta, jeśli nie jest zainteresowany ofertą.

 
 
 
https://kontakt-marketing.pl/
Do you like omeleq's articles? Follow on social!

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe