1. Cars

Raylı Sistem Ürünleri Ne İşe Yarar?

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Raylı sistem ürünleri karayolu taşımacılığının önemli bir unsurudur. Tramvaylar, metrolar, banliyö trenleri gibi raylı karayolu ulaşımının ihtiyaç duyduğu birçok paslanmaz ve alüminyumdan yapılan parçaları Grebo Otomotiv üreterek hizmete sunar. Tren ve otobüslerin zorlu çalışma şartlarında basınca sıcaklık dalgalanmalarına dayanma nitelikleriyle de bilinen alüminyum tank ise motorlara güç sağlamak için gereken yakıtı depoladıkları aynı zaman da fren sistemleri için gereken hava basıncını da muhafaza ettikleri için trenlerde ve otobüslerde oldukça önemli bir parça ve temel bileşenlerdir. Tren ve otobüsler için bir diğer önemli parçalardan biri de güç ünitesi karkası çeşitli sistem ve bileşenlere elektrik gücü üretmek ve dağıtmaktan sorumlu olan güç ünitesi için bir çeşit çerçeve görevi görür. Otobüslerde aydınlatma, klima ve diğer birçok elektrik sistemleri gibi çeşitli sistemleri çalıştırmak için trenlerde ise motoru, alternatörü, yakıt deposunu, kontrol sistemini ve elektrik gücü üretmek ve dağıtmak için gerekli bileşenleri bulunduran önemli bir parçadır. Grebo Otomotiv ulaşım sektörü için paslanmaz ve alüminyumdan ürettiği parçalar ile hizmet vermektedir.  

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe