Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Telefonische verkoop provisie regeling

Koude acquisitie 

Koude acquisitie is een super belangrijk element van de verkoop maar gelijktijdig ook het moeilijkste en bij veel verkopers is het niet erg populair.

De frequente “nee” stuit ze namelijk vaak tegen de borst. Vaak zien wij dus uitstelgedrag bij verkopers die koud moeten canvassen.

Daarnaast zijn er wel degelijk verkopers met karakter en doorzettingsvermogen die zeer succesvol zijn in de koude verkoop. Een verhaal voorlezen van een simpel script werkt tegenwoordig niet meer aangezien prospects tien keer per week voor hetzelfde worden gebeld. Om echt succesvol te zijn moet een verkoper onderscheidend zijn in zijn verhaal en direct bij de introductie al het verschil maken. Empathie, authenticiteit en doorzettingsvermogen zijn hier sleutelwoorden. De aller beste cold callers bellen op een dusdanige manier dat de prospect pas heel laat het idee heeft dat er koude acquisitie wordt gepleegd. De prospect heeft op zo’n moment het idee dat er op gelijkwaardig niveau een bekend probleem wordt opgelost, met als eindresultaat een deal waar beide beter van worden. “win, win”

Wanneer uiteindelijk een prospect, de deal afwijst ondanks het bijzonder positieve gesprek, het krachtige voorstel en het mooie aanbod zal deze de telefoon met een glimlach en vaak met een compliment ophangen. Omdat wij onze diensten op no cure no pay basis leveren hebben wij hier niet direct iets aan verdiend maar U als opdrachtgever heeft hier wel degelijk iets aan over gehouden. Er is een zaadje geplant bij de prospect.

En zo niet? Dan gaan we door naar de volgende lead.
In ieder geval krijgt uw onderneming door dergelijke telefoongesprekken
keer op keer een sterker imago en een grotere naamsbekendheid.

De introductie was perfect, de manier van benaderen was totaal anders dan hij van een standaard callcenter gewend was. Halverwege het gesprek kwam hij er pas achter dat hij met een professionele telemarketeer aan de telefoon zat die koude-acquisitie aan het plegen was. Zoiets laat blijvend een goede indruk achter! Als wij geluk hebben meldt de klant zich later een keer uit zichzelf bij ons of vertelt hij de positieve ervaring door aan zakelijke vrienden en kennissen waardoor het mogelijk later, via een andere weg uiteindelijk toch nog tot een deal komt.

In principe kunnen we bijna ieder product of dienst telefonisch onder de aandacht brengen en verkopen. Omdat we op no cure no pay basis leveren moet er bijvoorbeeld wel een redelijke orderwaarde met een acceptabele marge te verdelen zijn. Aangezien we ruim 10 jaar ervaring hebben kunnen we u hier te allen tijde vrijblijvend over adviseren.

Heeft u een project, een product of dienst waar u koude acquisitie op uitgeoefend wilt hebben? Neem dan gerust vrijblijvend contact op en we denken graag met u mee ten einde tot een sterke strategie te komen.

Heeft u uw targets al gesteld?

Salesafspraken.nl levert Sales as a Service voor de perfecte klantbeleving en omdat we zelfverzekerd zijn over onze dienstverlening leveren wij op een basis van 100% no cure no pay.

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe