1. Comics

U23 Việt Nam nhận viện binh, đủ 13 cầu thủ đấu Timor Leste

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

12h20 trưa ngày 24/2, nhóm cầu thủ bổ sung bảng đặc biệt tuần thứ hai của U23 Việt Nam đã có mặt tại Phnom Penh sau chuyến đi trong đêm từ Việt Nam.

 

Rạng sáng 24/2, 4 cầu thủ Trần Liêm Điều, Đoàn Anh Việt, Hồ Khắc Lương và Võ Nguyên Hoàng xuất phát từ TP.HCM, bảng đặc biệt tuần di chuyển đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài để sang Campuchia.

 

Khoảng 7h30, họ có mặt tại cửa khẩu, làm các thủ tục thông quan. Tại đây, họ đã test nhanh và có kết quả âm tính. Sau đó, họ di chuyển về SVĐ, test nhanh một lần nữa, chờ kết quả rồi mới trở về khách sạn. Liên đoàn Bóng đá Campuchia bảng đặc biệt tuần hỗ trợ cầu thủ U23 Việt Nam nhập cảnh nhanh, cho xe dẫn đoàn đưa về khu vực thi đấu.

 

Đến 12h20, 4 cầu thủ đã có mặt tại khách sạn Phnom Penh, nơi đóng quân của U23 Việt Nam để hội quân cùng đồng đội. Họ đều đã có kết quả xét nghiệm bảng đặc biệt tuần âm tính, đạt trạng thái thể lực và tinh thần tốt bất chấp chuyến đi dài.

 

Ngay khi tới nơi, họ được trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên động viên, khuyến khích hãy chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và các anh em đã mắc Covid-19 trước đó.

 

Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, mỗi đội được quyền thay tối đa 10 cầu thủ cho các trường hợp mắc Covid-19. Do đã thay trước bảng đặc biệt tuần 6 người, 4 người vừa di chuyển sang sẽ là những viện binh cuối cùng của U23 Việt Nam.

 

Liêm Điều, Anh Việt, Khắc Lương và Nguyên Hoàng sẽ chia nhau mặc các số áo 26, 19, 9 và 8. Đó là số áo của các cầu thủ đã bị gạch tên gồm Lê Thành Lâm, Mai Xuân Quyết, Nguyễn Quốc Việt và Ngô Đức Hoàng.

 

Trước đó, sáng 24/2, U23 Việt Nam được test nhanh Covid-19 theo quy định của ban tổ chức. Một trong 10 cầu thủ được xét nghiệm bảng đặc biệt tuần có kết quả dương tính.

 

Như vậy, U23 Việt Nam chỉ còn 9 cầu thủ khỏe mạnh tại Campuchia. Cộng thêm 4 cầu thủ “viện binh”, U23 Việt Nam có vừa đủ 13 cầu thủ, con số tối thiểu để đăng ký thi đấu theo quy định của ban tổ chức ở trận bán kết với bảng đặc biệt tuần Timor Leste.

 

 

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe