1. Entertainment

Vé dò là gì?

Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Vé dò là gì?

XS kiến thiết hay vé số kiến thiết là hình thức chơi XS được luật pháp bảo hộ. Mỗi tấm vé số được bán ra đều được đóng một phần vào Ngân sách Nhà nước để kiến thiết, tăng trưởng đời sống kinh tế, văn hóa, y tế xã hội. Hình thức vé số này xuất hiện ở khắp các tỉnh thành trong cả nước với mạng lưới đại lý bán vé dự đoán xổ số miền bắc chính xác hôm nay phổ biến. Mỗi địa phương đều sở hữu tổ chức xổ số kiến thiết riêng. Vé số kiến thiết hay vé XS được các tổ chức XS bổ sung mỗi kỳ với giá vé là 10.000 vnđ

Và bạn có khả năng tìm mua chúng tại bất cứ đâu. Hình thức mở thưởng của XS kiến thiết là quay bằng lồng cầu và được phát trực tiếp nên bạn hoàn toàn có khả năng biết được vé số của mình có xuất hiện hay không. Và dưới đây là phương pháp dò vé số  dự đoán xổ số miền bắc chính xác  “chuẩn không cần chỉnh” mà bạn đang tìm kiếm. Trước khi dò số bạn cần xem qua tỉnh, ngày quay thưởng trên vé số của bạn có trùng tỉnh và ngày trên KQ xổ số hôm đấy không đã, sau đấy là nhìn số dự thưởng của bạn là số mấy.

 

Hãy chú ý rằng vé số phải còn nguyên tình trạng, nguyên khổ không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, bị viết vẽ lên.Trúng giải 8 hay còn gọi là  dự đoán xổ số miền bắc chính xác trúng số đầu: chỉ có duy nhất 1 giải 8 mà thôi, bao gồm 2 chữ số ( hàng chục và đơn vị), nếu như vé của bạn trùng hai số cuối giải 8 KQ mở thưởng bạn trúng 100 nghìn đồng. Ví dụ: số của bạn là 009179 và kết quả giải 8 là 79

 

Trúng giải 7 lô dự đoán xổ số miền bắc chính xác về nhiều : chỉ xuất hiện 1 số giải 7 gồm 3 chữ số (hàng trăm, hàng chục và đơn vị), nếu số của bạn trùng 3 con số cuối giải 7 thì bạn được 200 ngàn đồng. Ví dụ: số của bạn: 009179 KQ giải 7: 179. Trúng giải 6: Có tổng cộng 3 số giải 6 gồm 4 chữ số (hàng ngàn, hàng trăm, hàng hàng chục và hàng đơn vị), trường hợp bạn trùng 4 số cuối giải 6 thì bạn được nhận số tiền là 400 ngàn

Trúng giải 5: Có tổng cộng 1 giải 5 gồm 4 chữ số  dự đoán xổ số miền bắc chính xác (hàng ngàn, hàng trăm, hàng hàng chục và hàng đơn vị), trường hợp vé số của bạn trùng 4 số cuối của giải 5 thì bạn nhận được 1 triệu.

Trúng giải 4: Giải này  dự đoán xổ số miền bắc chính xác có đến 7 số gồm 5 chữ số (hàng chục ngàn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng hàng chục và hàng đơn vị), trường hợp bạn trúng cả 5 số cuối với 7 giải 4 kết quả XS thì bạn nhận được 3 triệu. Ví dụ: số của bạn: 009179 trùng 1 trong 7 số trong giải 4 với số 09179.

 

 

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe