Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the WriteUpCafe Community. The views and writings here reflect that of the author and not of WriteUpCafe. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.

Villa cephe tasarımı hizmetleri için hoş geldiniz. Mimari 3 boyutlu modeller oluşturma: Tasarım yaparken modelde malzeme, ışık, nesne vb. için çeşitli seçenekler olsa da bunların hiçbiri bize istediğimiz gerçekçi görüntüyü veremez. Mimari render işlemi sayesinde görüntü kaliteli hale gelir ve çıktı olarak elde edilir.

3D Modelleme İşlemi

Mimari çizimlerin işlenmesi, mimari görselleştirme, mimari projelerin 2 boyutlu vaziyet ve kat planlarının 3 boyutlu yapılara dönüştürülerek inşaat tamamlandıktan sonra ortaya çıkan görüntülerin görselleştirilmesine verilen isimdir.

Hâlihazırda tasarımı yapılmış binalar için mimari görselleştirme sürecinde 2 temel aşama vardır. Bu aşamalardan ilki modelleme, ikincisi ise bilgisayar hesaplamalarının işlemidir. İngilizce –render- terimi, tüm dünyada bilgi işlem süreçleri için kullanılmaktadır.

Dış Cephe Tasarımı

Dış cephe tasarımı konusunda render atölyesi tercih edilebilir. Mimari görselleştirme sürecindeki en önemli başarı gerçekçi bir sonuçtur. Bunu başarmak için en zor kurulum aydınlatma ayarlarına karar vermektir. Mimari görselleştirme sürecindeki en önemli ışık kaynağı ortam ışığıdır. Bir oluşturucu tarafından sağlanan bir güneş veya HDRI teknolojisi kullanılarak oluşturulan bir ayarlama kullanılarak oluşturulabilen görsel işlemler çok daha netlik sağlar.

Gölge netliği ve gölge uzunluğu gibi değişkenlere, güneş eklenirken ayarlar farklı ayarlanabilir. Tüm buna benzer aşamalara dikkat ederek daha güzel bir render işlemleri tamamlanır. Renderatolyesi.com dan render fiyatları hakkındada geniş bilgi alabilirsiniz. Firmamız sadece render işlemi değil ayrıca içi cephe ve dış cephe tasarım hizmeti de vermektedir, bu hizmetlerimiz ve daha fazlası hakkında bilgi almak isterseniz https://www.renderatolyesi.com/ ulaşabilirsiniz.

0

Login

Welcome to WriteUpCafe Community

Join our community to engage with fellow bloggers and increase the visibility of your blog.
Join WriteUpCafe